×

หลอมรับรางวัล

  • ชื่อทีม
  • ฉายาทีม
  • อัพโหลดรูปทีม
  •  
×

รางวัลใหญ่: ท่องฮ่องกง4วัน 3คืน

ับสมัครสหาย ชนะรับรางวัลท่องฮ่องกง4วัน3 คืน(ใส่ในเว็บบอร์ดเกมส์ FB เพื่อให้สนั่นบันลือโลก)

【ระยะเวลากิจกรรม】:วันที่13สิงหาคม 2014ถึงวันที่ 25 สิงหาคม สิ้นสุดเวลา 23:59น.

(เวลาของเว็บเป็นหลัก)

【ขอบเขตกิจกรรม】:ผู้เล่น[ฟงอวิ๋น]ทุกเซิร์ฟ

【เนื้อหากิจกรรม】:

ฟงอวิ๋นเปิดรับสมัครใหญ่กลางฤดูร้อน !ชื่อแห่งวายุ สมาชิกทั้งหมดลงทะเบียนสู่มหานครฮ่องกง! นับตั้งแต่วันนี้CB ผู้เล่นสามารถรับสมัครสหาย (มากสุด 3ท่าน)คิดชื่อทีม สโลแกน รูปถ่ายทีม คลิก 【อัพโหลด】กด กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือว่าสมัครสำเร็จ หลังจากผ่านการตรวจสอบอนุมัติ จะปรากฏที่หน้าเว็บ เพื่อเสนอให้ผู้เล่นโหวต และแสดงความคิดเห็น ในวันที่25สิงหาคม สิ้นสุดการโหวต ทีมที่ได้รับการโหวตมากสุดจะได้รับรางวัลใหญ่:ท่องฮ่องกงถึง4วัน3คืน !

【รางวัลกิจกรรม】:

รางวัลท่องฮ่องกงถึง4วัน3คืน(3ท่าน)

【หมายเหตุ】:

1.ทีมหนึ่งจะสมัครได้เพียง1 ครั้ง สมัครซ้ำถือว่าโมฆะ

2.ผู้เล่นทุกท่านจะได้รับรางวัลเพียง1ครั้ง ทำซ้ำหรือคัดลอกผู้อื่น ถือว่าผิดกฎและเป็นโมฆะ

3.ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลหลัง 5 วันทำการและประกาศรายชื่อในหน้าแฟนเพจ[GMThai]และ [ฟงอวิ๋น]

4.หากเพราะข้อมูลที่ผู้เล่นเสนอเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถติดต่อให้รับรางวัลได้ ทางเราจะไม่รับ ผิดชอบหรือชดเชยให้

5.กิจกรรมในครั้งนี้สงวนสิทธิ์โดยเว็บ GMThai แต่เพียงผู้เดียว

×

ข้อมูลทีม

ชื่อทีมชื่อทีมชื่อทีมชื่อทีม

ฉายา ฉายาฉายาฉายาฉายาฉายาฉายาฉายาฉายาฉายา