Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy ระบบสัตว์ขี่

วันที่:11/06/58

1.สัตว์ขี่ได้จาก

1.1 เมื่อตัวละครถึง Lv.18 สามารถรับสัตว์ขี่ผ่านภารกิจหลักได้ จะแสดงในหน้าตัวละคร – สัตว์ขี่

1.2 เลเวลของสัตว์ขี่เหมือนกับเลเวลของผู้เล่น แต่ก็จะมีขีดสูงสุด ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง ขีดสุดของเลเวลจะยิ่งสูง

1.3 ทุกครั้งที่สัตว์ขี่อัพขั้นสำเร็จก็จะได้เพิ่ม  CAP และจะได้รูปลักษณ์ที่สุดเท่ห์ เมื่อขั้นสัตว์ขี่ถึงขั้น 2 จะได้สกิลสัตว์ขี่ ขั้น 4 จะได้เปิดสัตว์ขี่เติบโตและสกิลสัตว์ เพื่อเพิ่ม CAP


2.พัฒนาสัตว์ขี่ 

2.1 สามารถพัฒนาสัตว์ขี่โดยใช้ยาพัฒนาสัตว์

2.2 ทุกครั้งที่ใช้ยาพัฒนาจะได้เพิ่มค่าอวยพร ค่าอวยพรยิ่งสูง โอกาสพัฒนาสำเร็จจะยิ่งสูง

2.3 เมื่อค่าอวยพรเต็ม การพัฒนาครั้งหน้าจะสำเร็จแน่นอน หลังพัฒนาสำเร็จ ค่าอวยพรจะถูกลบ

2.4 เมื่อถึงขั้น 3 แล้ว  หลังพัฒนาครั้งแรกค่าอวยพรพัฒนาจะเริ่มนับถอยหลัง จะถูกลบภายในเวลา 24 ชม. จึงแนะนำให้ผู้เล่นเตรียมยาพัฒนาสัตว์ให้เพียงพอค่อยทำการพัฒนาให้เสร็จในครั้งเดียว


3.สกิลสัตว์ขี่ 

3.1 สัตว์ขี่มีทั้งหมด 6 สกิล เมื่อสัตว์ขี่ถึงขั้น 2 แล้วจะได้สกิลอันที่ 1 ทุกครั้งที่เพิ่มขึ้น 1 ขั้น จะได้สกิลใหม่ เมื่อถึงขั้น 7 ก็ได้สกิลทั้งหมดครบ

3.2 สกิลที่ปิดจากการพัฒนาจะเป็นแค่สกิลขั้นต้น สามารถอัพสกิลได้โดยใช้ตำราสกิล

3.3 ลำดับการอัพสกิลคือ : ต้น กลาง สูง พิเศษ ชั้นยอด ซึ่งจะต้องเรียนรู้ไปตามลำดับจากต่ำไปชั้นยอด4.สัตว์ขี่เติบโต

เมื่อสัตว์ขี่ถึงขั้น 4 ก็สามารถใช้ยาเติบโตสัตว์ขี่ในการเพิ่มคุณสมบัติของสัตว์ขี่ เพื่อเพิ่ม CAP

ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง ยาเติบโตสัตว์ขี่ที่ใช้ได้จะยิ่งมาก เพื่อเพิ่ม CAP ได้มากยิ่งขึ้น


5.ทักษะสัตว์

เมื่อสัตว์ขี่ถึงขั้น 4 สามารถใช้ยาทักษะสัตว์ขี่เพิ่มอัตราของคุณสมบัติสัตว์ขี่ เพื่อเพิ่ม CAP

ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง ยาทักษะสัตว์ขี่ที่ใช้ได้จะยิ่งมาก เพื่อเพิ่ม CAP ได้มากยิ่งขึ้น

บทความทีแล้ว: Sakura Fantasy ระบบอสูร

บทความถัดไป: Sakura Fantasy ระบบปีก

BACK>>