Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy ระบบนั่งสมาธิ

วันที่:10/06/58

หากมีธุระต้องออกจากเกมส์ หรือเล่นจนเหนื่อยแล้ว แต่ก็ไม่อยากเสียเวลาจะทำไงดี?  “Sakura Fantasy” จึงได้สร้างระบบที่เอาใจผู้เล่นขึ้นมา ถึงแม้ผู้เล่นจะไม่ทำอะไร แต่ก็ยังมีรายได้เช่นกัน

1.เริ่มนั่งสมาธิ

หากผู้เล่นไม่ทำอะไรเป็นเวลาระยะหนึ่ง ตัวละครจะเริ่มเข้าสู่สภาพนั่งสมาธิ

ผู้เล่นสามารถคลิกปุ่ม [นั่งสมาธิ] หรือปุ่มลัด [D] เพื่อเข้าสู่สภาพนั่งสมาธิ


2.รายได้สมาธิ

นั่งสมาธิทุก 20 วินาทีจะได้ Exp ยิ่งนั่งสมาธินาน Expที่ได้จะยิ่งมาก  และยังไม่มีลิมิตด้วยนะ

รายได้ที่ได้รับจะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของจอ


3.เลิกนั่งสมาธิ

แค่เคลื่อนย้ายตัวละครหรือปล่อยสกิลใดก็ได้ ก็จะเลิกนั่งสมาธิ

บทความทีแล้ว: Sakura Fantasy ตลาดซื้อขาย

บทความถัดไป: NONE

BACK>>