Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy ระบบอสูร

วันที่:10/06/58

1.อสูรได้จาก

1.1 เมื่อผู้เล่นถึง Lv.10 สามารถรับอสูรจากการทำภารกิจหลัก

1.2 อสูรจะแสดงในหน้าของ ตัวละคร – อสูร เลเวลเท่ากับเจ้าของ เลเวลยิ่งสูง CAP ยิ่งสูง

1.3 ทุกครั้งที่อสูรพัฒนาสำเร็จก็จะได้ CAP เพิ่มขึ้นและรูปลักษณ์สุดเท่ห์ เมื่ออสูรถึงขั้น 2 จะได้สกิลอสูร เปิดอสูรเติบโตและทักษะอสูรจะได้เพิ่ม CAP


2.พัฒนาอสูร

2.1 พัฒนาโดยใช้ยาพัฒนาอสูร

2.2 ทุกครั้งที่ใช้ยาพัฒนาจะได้เพิ่มค่าอวยพร ค่าอวยพรยิ่งสูง โอกาสสำเร็จยิ่งมาก

2.3 เมื่อค่าอวยพรเต็ม ครั้งหน้าจะพัฒนาสำเร็จแน่นอน หลังพัฒนาสำเร็จ ค่าอวยพรจะลบ 0 

2.4 เมื่อถึงขั้น 3 ค่าอวยพรพัฒนาจะเริ่มนับถอยหลังหลังพัฒนาครั้งแรกเสร็จ ภายใน 24 ชม.จะถูกลบ จึงขอแนะนำผู้เล่นให้เตรียมยาพัฒนาอสูรให้พอสำหรับการพัฒนาให้เสร็จในครั้งเดียว


3.สกิลอสูร

3.1 อสูรมีสกิลทั้งหมด 6 อย่าง เมื่ออสูรถึงขั้น 2 จะได้รับสกิลอันแรก เมื่อพัฒนาทุกๆ 1 ขั้นจะได้สกิลใหม่ 1 อัน เมื่อถึงขั้น 7 จะได้สกิลทั้งหมดครบ

3.2 สกิลที่เปิดในพัฒนาจะเป็นสกิลระดับต้น สามารถใช้ตำราสกิลเพื่ออัพสกิลที่ได้เรียน

3.3ลำดับสกิลเป็นดังนี้ : ต้น กลาง สูง พิเศษ ชั้นยอด จะต้องเรียนรู้ไปตามลำดับ

4.อสูรเติบโต

เมื่ออสูรถึงขั้น 4 สามารถใช้ยาอสูรเติบโตเพิ่มคุณสมบัติของอสูร เพื่อเพิ่ม CAP

ขั้นอสูรยิ่งสูง ยาอสูรเติบโตยิ่งใช้ได้มาก เพื่อเพิ่ม CAP

5.ทักษะอสูร

เมื่ออสูรถึงขั้น 4 สามารถมใช้ยาทักษะสัตว์เพิ่มคุณสมบัติตามอัตรา เพื่อเพิ่ม CAP

ขั้นอสูรยิ่งสูง ยาทักษะอสูรยิ่งใช้ได้มาก เพื่อเพิ่ม CAP


บทความทีแล้ว: Sakura Fantasy ระบบแฟชั่น

บทความถัดไป: Sakura Fantasy ระบบสัตว์ขี่

BACK>>