Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy กลยุทธ์เทวี

วันที่:04/06/58

 

เทวีจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซอฟต์ในเกมส์ การโจมตีไม่ได้สูงเป็นพิเศษ และสกิลก็มีหน้าที่ป้องกันตนเองเป็นหลัก ตัวละครอย่างนี้จะเหมาะกับมือใหม่ที่สุด  ซึ่ง Atk จะสูงกว่านักกระบี่หน่อย และเนื่องจากเป็นระยะไกลก็ไม่ต้องทำอะไรมาก เวลาตีมอนก็จะมีระยะห่างหน่อย สามารถใช้เวลาช่วงนี้จู่โจมมอนหรือคู่ต่อสู้ระยะใกล้ได้หลายครั้ง

ถึงแม้เทวีจะเล่นง่าย แต่ถ้าจะต้องเล่นให้ได้ดีก็ต้องมีการควบคุมที่ดีหน่อย ถ้าไม่งั้นก็จะอยู่ในจุดที่บุกก็ไม่ใช่ รับก็ไม่ได้ นี่ก็จะเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างใหญ่ของอาชีพนี้ สาเหตุก็เพราะสกิล Rage ของเขาไม่ได้มีไว้โจมตี สกิล Rage อันแรกเดนมฤตยูก็จะมีสภาพที่ห้ามกระโดด เหมาะกับการป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้หนีหรือตามคู่ต่อสู้ได้ทันที เหมาะที่จะใช้เทคนิค “ว่าว” มาตีผู้เล่น และนี่ก็ต้องควบคุมจังหวะของการปล่อยสกิล ในขณะที่อีกฝ่ายห้ามกระโดด ตัวเองก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างเร็ว ถ้าไม่งั้น สำหรับอีกฝ่ายที่ยังเคลื่อนที่ได้ การห้ามกระโดดก็จะไม่ช่วยอะไร

เรามาพูดถึงสกิลต้านทานอีกอันของเทวีหน่อย สกิลโล่เทพอัสนี  เมื่อได้พบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง เปิดโล่มาอันหนึ่งก็จะช่วยต้านทานได้บ้าง ควบคู่กับสกิลห้ามกระโดด จะหนีเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องที่ง่ายมาก สำหรับคู่ต่อสู้ที่มี CAP พอๆ กัน ต้านทานก็เทียบเท่ากับป้องกันตัวเอง บวกกับการโจมตีระยะไกล จะทำให้อีกฝ่ายเสียเลือดก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลย การที่จะเป็นเทวีที่เก่ง การควบคุมของผู้เล่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียว

บทความทีแล้ว: Sakura Fantasy อาชีพตัวละคร

บทความถัดไป: Sakura Fantasy กลยุทธ์กระบี่

BACK>>