Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy ระบบผลงาน

วันที่:03/06/58

เลเวลที่เปิด : Lv.40

รายละเอียดฟังก์ชั่น :

1.ผู้เล่นสามารถตั้งเป้าหมายผลงานหลายอย่างได้ สำเร็จผลงานแล้วจะได้แต้มรางวัล เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวละคร

2.ผลงานแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ เติบโตบุคคล ผลงานสกิล ผลงานด่าน ผลงานกิจกรรม

3.สำเร็จผลงานที่สำคัญ ผู้เล่นจะได้ฉายาพิเศษ สวมใส่ในเกมจะได้เพิ่มคุณสมบัติ พร้อมสามารถโชว์ให้ผู้เล่นอื่นเห็นได้ด้วย


บทความทีแล้ว: NONE

บทความถัดไป: Sakura Fantasy คุ้มกันเทวี

BACK>>