Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

Sakura Fantasy แผนที่เกมส์

วันที่:02/06/58

1.ตรวจดูแผนที่

แผนที่เกมส์จะอยู่มุมขวาบนของเกมส์ จะแสดงชื่อแผนที่และตำแหน่งพิกัดของผู้เล่น

คลิกลูกโลกที่อยู่ด้านขวาสามารถเปิดเป็นแผนที่ใหญ่ได้

2.แผนที่ขณะนี้

2.1 แผนที่ขณะนี้จะแสดงพื้นที่ทั้งหมดของแผนที่ที่ผู้เล่นอยู่ พร้อมแสดงทางออกและตำแหน่งของ NPC แต่ละตัว

2.2 ด้านขวาของแผนที่จะแสดงรายการทางออก รายชื่อ NPC และรายชื่อมอนในแผนที่นี้ 

2.3 รายชื่อผู้เล่นหรือทุกจุดบนแผนที่ ระบบจะทำการหาทางอัตโนมัติเพื่อไปยังจุดเป้าหมาย

หมายเหตุ : คลิกที่รองเท้าสามารถวาร์ปไปที่จุดเป้าหมายได้ทันที

3. แผนที่โลก

แผนที่โลกจะแสดงตำแหน่งภูมิประเทศทั้งหมดของเกมส์ ผู้เล่นสามารถคลิกที่ไอคอนแผนที่เล็ก เพื่อเปิดดูแผนที่เล็กแล้วเลือกหาตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการบทความทีแล้ว: NONE

บทความถัดไป: Sakura Fantasy อาชีพตัวละคร

BACK>>