Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่งท่าน:หน้าแรก > กิจกรรม

Heroic Souls กิจกรรมเติมเงินวันที่ 2 เม.ย.-3 เม.ย.

สะสมเติมเงินรับรางวัล

เวลากิจกรรม  2/4/2558- 3/4/2558
ขอบเขตกิจกรรม:S1-S32

เนื้อหากิจกรรม:ในช่วงเปิดกิจกรรม  ผู้เล่นที่เติมเงินก้อนทองครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล


รางวัลโปรโมชั่น

เวลากิจกรรม  2/4/2558- 3/4/2558
ขอบเขตกิจกรรม:S1-S32

เนื้อหากิจกรรม:ในช่วงเปิดกิจกรรม  ผู้เล่นจะซื้อรางวัลสุดคุ้มที่ขายในจำนวนจำกัดเท่านั้นได้ในช่วงกิจกรรม


【เกี่ยวกับระยะเวลากิจกรรมและอธิบายขอบเขตกิจกรรม】

1、 เซิร์ฟที่อยู่ในขอบเขตกิจกรรมจะได้มองเห็นไอคอนกิจกรรมนี้

2、 หลังผู้เล่นสามารถมองเห็นไอคอนกิจกรรมถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ หากก่อนหน้านี้ผู้เล่นดำเนินการเติมเงิน จะไม่สามารถรับซ้ำรางวัลกิจกรรมนี้ได้


เพจหลักHeroic Souls:https://www.gmthai.com/souls/

แฟนเพจHeroic Souls:https://www.facebook.com/souls.gmthai

เว็บบอร์ดHeroic Souls:https://bit.ly/1v0CEfzบทความทีแล้ว: Heroic Souls กิจกรรมเติมเงิน วันที่31มี.ค.-1 เม.ย.

บทความถัดไป: ต้อนรับสงกรานต์ หรรษารับรางวัล

NEWS