บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป
ดาวห์โหลดGMThai Club

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
07/09/61

คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท37Games และบริษัทในเครือ และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "37Games") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์37Games และ/หรือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ(รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของ 37Games กำลังให้บริการ และกำลังจะเปิดให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า"ผลิตภัณฑ์และบริการ")

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังนี้:

1.37Games รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

2.37Games ใช้Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

3.37Games แบ่งปันถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.37Games ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

5.สิทธิของท่าน

6.37Games จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร

7.ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทั่วโลกได้อย่างไร

8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

9.ติดต่อ 37Gamesอย่างไร

เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของท่าน  และให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของท่านเป็นอันดับหนึ่งเราระลึกอยู่เสมอว่า ท่านต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวเราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

37Games อาจมีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามโอกาสที่เหมาะสมท่านยินยอมที่จะติดตามและอ่านนโยบายฉบับล่าสุดอยู่เสมอ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือการบริการ) ของเราโดยละเอียดเพื่อรับรองว่าท่านได้เข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับล่าสุดอย่างถ่องแท้

1.37Games รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่บันทึกด้วยวิธีอื่นที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 37Gamesจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่แจ้งในโนบายฉบับนี้ 37Games จะติดต่อเพื่อขออนุญาตจากท่านก่อน:

1.1ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่แพลตฟอร์มของ37Games และ/หรือบริษัทในเครือให้บริการ

(ก) ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ

ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้สร้างบัญชี เช่นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อบัญชี

(ข) ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข่าว และข้อมูลโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ

เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเราจะรวบรวมและใช้ประวัติการใช้บริการกับ 37Games และข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนของท่าน(เช่น รหัส IMEI ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้) รวมทั้งข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการของเรา ข้อมูลการซื้อ-ขายของบัญชี รวมไปถึงดึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมเฉพาะตัวอื่นๆเป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึง เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ท่านทางอีเมลSMS หรือช่องทางอื่นๆ

(ค) สรุปการชำระเงิน

เราได้ใช้ระบบยืนยันตัวตนตรวจสอบ และใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการ และป้องกันบัญชีของท่าน โดยเราจะรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินสมมุติของท่านในขณะชำระค่าบริการ(รวบรวมเฉพาะข้อมูลทรัพย์สินสมมติ เช่น บันทึกการชำระเงิน เงินในเกมส์ การซื้อขายในเกมส์โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น)

(ง) คุ้มครองความปลอดภัย

เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำเพื่อยืนยันตัวตนรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโกง สำรองข้อมูล ฯลฯ เช่น ใช้รหัส IMEI ของอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย ยืนยันตัวตน ส่วนข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการโกง

ขณะที่ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/การสนทนาและรายละเอียดหรือช่องทางการติดต่อของท่านฯลฯ เพื่อติดต่อหรือช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือบันทึกวิธีการจัดการและผลลัพธ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

(จ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการ

เช่น เราอาจจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่ระบบขัดข้องเพื่อนำมาแก้ไขระบบและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

1.2ขอบเขตการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราจะใช้"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษที่ใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษ สำหรับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"ฉบับพิเศษที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษ จะชี้แจงการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้โดยละเอียดหากรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษไม่ตรงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"ฉบับนี้ ให้ยึด "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษเป็นหลัก

1.3ข้อยกเว้นการใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริการของเราอาจรวมถึง หรือเชื่อมโยงถึงสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆของฝ่ายที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์) เช่น

(ก) เมื่อท่านกดปุ่ม "แชร์" บริการของเราหรือเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของผู้บริการอื่น ซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน(รวมถึงข้อมูลบันทึกประจำวันของท่าน) และอาจต้องติดตั้ง Cookieลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้ตามปกติ

(ข) เราจะแจ้งลิงก์ของฝ่ายที่สามแก่ท่าน ผ่านโฆษณาหรือช่องทางอื่นๆ จากบริการของเรา เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามโดยฝ่ายที่สามจะมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน

สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ อาจดูแลโดยผู้ให้บริการฝ่ายที่สามเมื่อท่านใช้สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งต่อผู้ให้บริการดังกล่าว)จะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ไม่ใช่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"ฉบับนี้) ของผู้ให้บริการนั้นแล้ว ท่านจึงควรอ่านเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ทั้งนั้น"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้จะมีผลต่อข้อมูลที่เรารวบรวมทั้งหมด ไม่มีผลกับเงื่อนไขการใช้และบริการของฝ่ายที่สามและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านแจ้งต่อฝ่ายที่สาม

2.37Games ใช้Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร

2.1  Cookie

 Cookie  มักจะรวมถึงสัญลักษณ์ชื่อเว็บไซต์ ตัวเลขและตัวอักษรบางส่วน โดยเราจะใส่ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Cookie ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์ให้เป็นปกติและช่วยแยกแยะตัวตนว่าท่านคือผู้ใช้บริการของเรา เราจะไม่นำ Cookie ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถตั้งค่าหรือลบ Cookie ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือช่องทางอื่นๆได้

2.2 Do Not Track (ห้ามติดตาม)

เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ล้วนมีฟังก์ชั่น Do Not Track ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถส่งคำขอ Do Not Track ไปยังเว็บไซต์ได้ แต่ขณะนี้องค์กรที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตยังไม่กำหนดนโยบายว่าทางเว็บไซต์ควรจะตอบสนองคำขอนี้อย่างไรแต่ถ้าเว็บบราวเซอร์ของท่านได้เปิดใช้ Do Not Track แล้วเว็บไซต์ของเราทั้งหมดก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่าน แต่ข้อควรระวังคือ การเปิดฟังก์ชั่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ37Games ได้

3.37Games แบ่งปันถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

3.1แบ่งปัน

เมื่อท่านเข้าใจและยอมรับ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่สามโดยรับรองว่าฝ่ายรับข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทองค์กรและบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่อไปนี้

(ก) หลังได้รับการอนุญาตให้แบ่งปันอย่างถูกต้อง:เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หลังได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

(ข) เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่หน่วยงานรัฐร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค) แบ่งปันกับบริษัทในเครือ: เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือของ37Games โดยจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ระบุใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้เท่านั้นหากบริษัทในเครือมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

(ง) แบ่งปันกับบริษัทหุ้นส่วน: เพื่อให้วัตถุประสงค์ในนโนบายฉบับนี้เป็นจริงการบริการบางส่วนของเราจึงจำเป็นต้องให้บริการโดยบริษัทหุ้นส่วน เราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนให้กับบริษัทหุ้นส่วน  เพื่อการให้บริการและประสบการณ์การใช้ที่ดียิ่งขึ้นเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและความจำเป็นและจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการเท่านั้น หุ้นส่วนของเราไม่มีสิทธิ์และอำนาจใดๆที่จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

หุ้นส่วนของเราในขณะนี้แบ่งเป็น 2ประเภท ดังนี้:

1) หุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลหากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้เช่น ชื่อสกุลหรืออีเมล เป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนของท่านได้) ให้กับหุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเด็ดขาด

2) ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆเราจะแบ่งปันข้อมูลให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนเรา เช่นตัวแทนผู้ให้บริการ SMS ซึ่งการสนับสนุนในที่นี้รวมถึงการให้บริการผ่านเทคโนโลยีพื้นฐานวิเคราะห์รูปแบบการใช้บริการของเรา ประมวลประสิทธิภาพของโฆษณาและการบริการ ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ความสะดวกสบายในการชำระเงินและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ 37Games

3.2ถ่ายโอน

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับบริษัทองค์กรและบุคคลอื่น ยกเว้นการโอนย้ายตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย และเราจะปกป้องข้อมูลของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทยต่อไปหรือแจ้งให้ผู้บริหารจัดการคนใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้ต่อไป

3.3เปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแค่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

-  หลังได้รับการอนุญาตจากท่าน;

-  เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ;

-  เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม;

-  ทำตามหมายค้นคำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ;

-  เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำคัญที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยากที่จะได้รับการอนุญาตจากท่าน;

-  ท่านเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมต่อสาธารณะด้วยตัวเอง;

-  รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่เปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่น รายงานข่าว ข้อมูลที่รัฐบาลเปิดเผย ฯลฯ;

-  ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา;

-  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการให้บริการของ37Games เช่น พบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ;

-  ใช้สำหรับรายงานข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย;

-  ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการวิจัยทางการศึกษาโดยในขณะที่แจ้งข้อมูลและผลการวิจัย ทางเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในผลการวิจัยออก;

-  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อื่นๆตามกฎหมายและข้อบังคับ

4.37Games ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.1  เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ที่มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยขณะเดียวกัน เรายังได้ตั้งค่าโปรแกรมความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ด้วย เพื่อรับรองว่าการเก็บและใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขข้อบังคับที่เหมาะสมเช่น เราได้ใช้โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัย TLS/SSL ใช้SHA256/AES เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้เรายังมีการประเมินความเสี่ยงต่อมาตรการการป้องกันและนโยบายความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในผลิตภัณฑ์ของเราถูกเปิดเผยหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว

4.2 มาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ที่เราใช้ปกป้องข้อมูล

เราได้จัดระเบียบด้วยการแบ่งประเภทข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาความปลอดภัยในการบริหารจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านการทำข้อตกลงควบคุม และตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม

4.3 เราอนุญาตให้พนักงานของ 37Games ที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ขณะเดียวกัน กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถูกสิ้นสุดสถานะการร่วมงานกับ37Games ทันที

4.4 เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับประกันว่าจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากมีความจำเป็นต้องเก็บในระยะยาวหรือได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

4.5 อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย100%รวมทั้งอีเมลระบบส่งข้อความทันที และช่องทางอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานอื่นๆ ของ 37Games ล้วนไม่ปลอดภัย เราขอแนะนำว่าห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังกล่าวเด็ดขาดและแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อเป็นการช่วยเรารักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน

4.6 อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัยเราจะพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านส่งให้เราอย่างสุดความสามารถ แต่หากเทคโนโลยีหรือเครื่องมือป้องกันของเราถูกทำให้ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลถูกเปิดเผย มีการแก้ไขข้อมูล หรือทำลาย จนทำให้ท่านได้รับความเสียหาย เราจะรับผิดชอบตามกฎหมายทุกประการ

4.7 หลังข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงละเมิด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแจ้งหรือประกาศให้ท่านทราบ

5.สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ดังนี้:

5.1 เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองยกเว้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

5.2 ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของท่านได้ส่วนชื่อบัญชี 37Games และรหัสประจำตัวประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัย หลังท่านลงทะเบียนสำเร็จ จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

5.3 ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะรวมรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้นหากท่านพบว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้ หรือหากท่านพบว่าข้อมูลที่เรารวบรวมไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งเพื่อให้เราแก้ไขให้ถูกต้องได้ โปรดติดต่อเราตามช่องทางที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

5.4 การตอบรับคำขอของท่าน

เพื่อความปลอดภัย ท่านอาจจะต้องแจ้งความจำนงค์ผ่านลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เราอาจจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อน จึงจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะตอบกลับท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม หากท่านไม่พอใจ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ37Games หรือปฏิบัติตาม "ข้อตกลงการใช้บริการ"ได้

หากคำขอของท่านสมเหตุสมผล เราจะไม่เก็บค่าบริการจากท่านแต่หากมีการดำเนินการซ้ำซ้อนหลายครั้ง จนเกินความพอดี เรามีสิทธิ์เก็บค่าบริการตามความเหมาะสมสำหรับคำขอที่มากเกินไป หรือมีขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อน (เช่น ต้องพัฒนาระบบใหม่หรือแก้ไขจากของเดิม)สร้างความเสี่ยงต่อสิทธิของผู้อื่นหรือไม่เป็นความจริง (เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บในระบบ)เรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการ

ตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว เราไม่สามารถตอบรับคำขอของท่านได้ในสถานการณ์ดังนี้:

-  เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ;

-  เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และผลประโยชน์ส่วนรวม;

-  ทำตามหมายค้นคำสั่งศาล หรือหมายเรียก ฯลฯ;

-  มีหลักฐานชัดเจนที่สื่อให้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่ไม่ดีหรือละเมิดสิทธิการใช้;

-  หากตอบรับคำขอของท่านอาจทำให้ท่านผู้อื่น หรือองค์กรได้รับความเสียหายต่อสิทธิที่ชอบธรรมอย่างรุนแรง;

-  เกี่ยวพันถึงความลับทางธุรกิจ;

-  สิ่งอื่นๆที่เราสามารถปฏิเสธได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

6.37Games จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์และบริการของ 37Games เน้นให้บริการแก่ผู้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งตามนโยบายของประเทศผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จะไม่สามารถสร้างบัญชีของตัวเองได้สำหรับกรณีที่เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนั้นเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย หลังได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือเพื่อปกป้องผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านโดยเราจะแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้

ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น หากท่านไม่ยอมรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการของเรา หากท่านยังใช้บริการของเราต่อ แสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้

8.ติดต่อ37Games อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าในเว็บไซต์ 37Games(https://gmthai.37games.com) หากท่านไม่พอใจต่อการตอบคำถามของเรา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลเสียต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงใน "ข้อตกลงการใช้บริการ"

เรามีมุ่งเน้นที่จะให้บริการเกมส์ที่สนุกยุติธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 37Games ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานเสมอเรายินดีให้บริการผู้ใช้งานจากทุกพื้นที่ ทุกเพศ และทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือผู้ใช้งานก็ล้วนอยากให้หรือใช้บริการเกมส์ที่ดีและมีคุณภาพ เราขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่เคารพกติกาของเกมส์และเคารพสิทธิของผู้ใช้งานท่านอื่นอย่างยิ่ง!