บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
07/09/61

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลการใช้งานกับเว็บไซต์และบริการทุกรูปแบบของ 37GAMES (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "37GAMES" หรือ"เรา" บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, แล็ปท็อป, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ต่อสาธารณะชน การเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการใด ๆ ล้วนแปลว่าท่านยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาหลักดังนี้ : 37GAMES รวบรวมข้อมูลใดจากผู้ใช้งานบ้าง, ใช้ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างไร, เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ฝ่ายที่สามเมื่อใด, ผู้ปกครองควบคุมการใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไรรวมไปถึงวิธีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

ข้อตกลงฉบับนี้ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในข้อตกลงผู้ใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์(https://ujoy.37games.com/privacy?zone=zh&type=)หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อเราได้ทาง global.support@37games.com

โปรดระวัง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่มีผลการใช้งานกับกิจกรรมออนไลน์ประเภทนี้ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์และเกมส์ของ 37GAMES ขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้อีกด้วยนอกจากนี้เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฝ่ายที่สามโดยละเอียดก่อนมอบข้อมูลส่วนตัวให้ฝ่ายที่สาม

หากท่านไม่ใช่ผู้ใช้งานจากประเทศไทยข้อมูลส่วนตัวที่ท่านมอบให้เราอาจถูกโอนย้าย, เก็บบันทึก และทำการในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่ 37GAMES เปิดให้บริการอยู่

หากท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ 37GAMES แปลว่าท่านยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แต่หากท่านไม่ยินยอมโปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ 37GAMES นอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อจึงขอให้ท่านคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหากเรามีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ค่อนข้างมากเราจะแจ้งเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบในเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหากมีความจำเป็น เราจะเสนอตัวเลือกอื่น ๆให้ท่าน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้งาน หากท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของ 37GAMES ต่อไป แปลว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

โปรดระวังท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการมอบข้อมูลส่วนตัวให้เราหรือไม่ หากไม่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการของเรา

 

รายละเอียด

 

1. เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาใดบ้าง?

เกมส์ที่ 37GAMES ให้บริการ, บริหารบนอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 37 GAMES ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ, บริษัทลูก และบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเกี่ยวข้องกับ 37GAMES ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า "37GAMES", "เรา" หรือ "พวกเรา" เป็นต้น

หากท่านเยี่ยมชมและใช้งานบริการ และเว็บไซต์ของเรา (รวมไปถึงเว็บไซต์, เกมส์, แอปพลิเคชัน และชื่อโดเมนของ 37GAMES) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ล้วนมีผลใช้งานกับการเยี่ยมชมและใช้งานบริการของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น

 

2. เรารวบรวมข้อมูลใดจากท่านบ้าง ?

ตอบ : ก่อนเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา ท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

หากท่านต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีเพื่อเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเราท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ให้เรา :

 

อีเมลแอดเดรสของท่าน

รหัสผ่าน และ

เพื่อช่วยเรายืนยันว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงบัญชีของท่านด้วยตัวเองหรือช่วยเราปรับปรุงข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ

 

บางครั้งท่านอาจต้องสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัวบางอย่างภายในเว็บไซต์ หรือบริการซึ่งต้องป้อนข้อมูลส่วนตัว :

 

รูปภาพของท่าน

ชื่อผู้ใช้งานภายในเกมส์

เพศของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียด (เช่น อายุ หรือช่วงอายุ)

เขตบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่

ลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่านในโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่น ๆ

รายละเอียดข้อมูลของเกมส์ที่ท่านเล่น

• ID ผู้เล่นที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ 37GAMES เป็นผู้ทำขึ้น

 

หากท่านเลือกสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัวข้อมูลบางส่วนจะถูกเปิดเผย และดาวน์โหลดในเว็บไซต์ และบริการ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ) :

 

• ID ผู้เล่นของท่าน และ

รูปภาพในโปรไฟล์ผู้เล่นของท่าน

 

ท่านสามารถเช็ครายละเอียดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในหน้าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทุกๆ เว็บไซต์ และบริการ

 

3. เรารวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งใด ?

ตอบ :

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการบริการที่ท่านใช้กับบริการของเรา(เช่น : บัญชีที่ท่านลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม, เกมส์ และติดตามเกมส์ใหม่ ๆของเรา เป็นต้น) เราอาจขอให้ท่านแจ้งอีเมลแอดเดรส, เบอร์ติดต่อ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ต), ที่อยู่ หรือเพศของท่านเป็นต้น และเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงใจ สำหรับในบางพื้นที่ (เช่น ไต้หวัน)เราจะรวบรวมเฉพาะเบอร์ติดต่อ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ต), ที่อยู่ และเพศเท่านั้น แต่ในประเทศแถบทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาอาจไม่จำเป็นต้องแจ้งเบอร์ติดต่อ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ต), และที่อยู่ให้เรา นอกจากนี้ ขณะทุกท่านใช้บริการของเรา เราอาจรวบรวม IP ของท่าน แต่เรารับรองว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากท่านหรือไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอมอย่างแน่นอน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่น ๆ มาใช้รวมกัน

 

4. เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดจากท่านบ้าง ?

ตอบ :ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ :

หากขณะท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ และบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีและข้อมูลอัตโนมัติ เช่น :

 

  •   Cookies :

จุดมุ่งหมายการใช้ cookies ของเราคือ : (1) ให้ท่านอยู่ในสถานะล็อกอินหรือให้การแลกเปลี่ยนของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น (2) วิเคราะห์วิธีการใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงสถานภาพการใช้งานของเว็บไซต์ และบริการ(ไม่เปิดเผยชื่อ) (3) โฆษณาการบริการ และเว็บไซต์ของเรา

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเราอาจต้องใช้ cookies มามอบการบริการให้ท่าน แม้ปิด cookies ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานบริการของเรา แต่โปรดระวังท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างได้ เช่น การล็อกอินอัตโนมัติหรือการตั้งค่าภาษา

 

  • ข้อมูลอัตโนมัติบางอย่าง :

• IP

ประเภทของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งาน

เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของท่าน

• Identifier ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แอดเดรสของ MAC, IDFA และ/หรือ IMEI ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ประเภทของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

ภาษาของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หน้าเพจ และแอดเดรสที่ตรวจสอบ หรือออก

ประเภทของแพลตฟอร์ม

จำนวนครั้งที่ท่านคลิกในหน้าเพจ หรือฟังก์ชั่น

ชื่อโดเมน

หน้าล็อกอิน

ลำดับการเข้าชมของหน้าเพจ และหน้าเพจเหล่านี้

ระยะเวลาที่ท่านใช้ในหน้าเพจที่กำหนด

สถานะของเกมส์, วันที่ และเวลาของเว็บไซต์ หรือกิจกรรมในเกมส์ของเรา

ข้อมูลข้างต้นอาจเชื่อมต่อกับ ID ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค, ID บนแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม หรือ ID ของการบริการ และเว็บไซต์

ขณะท่านลงทะเบียน, ล็อกอิน, เติมเงิน หรือเปิด TICKET ใน HELP เราอาจรวบรวม IP แอดเดรสของท่าน และใช้ในการสรุป, วิเคราะห์เท่านั้น เช่นตรวจสอบว่าในบางช่องทาง มีการฉ้อโกงของจำนวนผู้ใช้งานหรือไม่หรือวิเคราะห์แหล่งที่มาของผู้ใช้งาน

 

  • ข้อมูลการชำระเงิน

ท่านอาจมีโอกาสซื้อเงินหรือไอเทมสมมุติภายในเกมส์ของเว็บไซต์ และบริการของเราเพื่อให้การซื้อเป็นไปได้อย่างราบรื่นระบบเติมเงินฝ่ายที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลชำระเงินจากท่าน รวมไปถึงที่อยู่, อีเมลแอดเดรส และข้อมูลบัญชีของท่าน (เช่น หมายเลขบัตร, รหัสผ่าน) แต่เราจะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ของท่านจะใช้เพียงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งใช้ในการเติมเงินเท่านั้น เช่นชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และสินค้าที่ซื้อ เพื่อทำการสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสิ้น(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลนอกเหนือด้านการเงิน")หากท่านเติมเงินผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้อมูลนอกเหนือด้านการเงินอาจถูกรวบรวมโดยเรา ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามนี้เพราะนโยบายนี้เป็นผลกับการชำระเงินผ่านฝ่ายที่สามของท่าน

 

  • อื่น ๆ :

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจจะยังรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน :

 

ประเทศของท่าน และ

ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน

 

ขณะใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา ท่านอาจได้ใช้ฟังก์ชั่นสนทนากับผู้เล่นอื่น ครอบคลุมไปถึง :

เว็บบอร์ด, กระดานข่าว

แสดงความคิดเห็นต่อผู้เล่นอื่น หรือประกาศของเกมส์

ส่งข้อความ หรือเชิญผู้เล่นอื่นผ่านเว็บไซต์ หรืออีเมลของเรา

สนทนากับผู้เล่นอื่น และ/หรือ

โพสต์รูปภาพต่าง ๆ

 

ข้อความและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชั่นข้างต้นของท่านจะมีเราเป็นผู้จัดเก็บและจัดบำรุง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา

หากท่านติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราเรายังจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ID ของท่าน, กิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน, เนื้อหาสนทนาของท่านกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท่านใช้ร่วมกับเรา

หากท่านแจ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารของท่านเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการให้ท่านได้ เช่น SMS ข้อมูลที่ท่านให้มาก็จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน

 

5. เรารวบรวมข้อมูลใดผ่านผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามบ้าง ?

ตอบ : หากท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สามเราสามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านในสถานภาพต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ :(หนึ่ง) เว็บไซต์ หรือบริการที่ท่านเยี่ยมชม หรือใช้งาน (สอง) นโยบายและข้อตกลงของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม (สาม)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน (สี่)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของท่าน

 

ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้:

ชื่อ และนามสกุลของท่าน

รูปภาพข้อมูลส่วนตัว หรือแอดเดรสของท่าน

• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของท่าน

• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของเพื่อนของท่านรวมไปถึงข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ

อีเมลล็อกอินที่ใช้ขณะลงทะเบียนสมัครโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม

ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน หรือตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเรา

เพศของท่าน

วันเกิด และ/หรือ อายุของท่าน

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม และ/หรือ

• ID ของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามที่ท่าน หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านใช้ร่วมกับ 37GAMES

 

ท่านสามารถเช็คข้อมูลที่เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม

 

หากท่านใช้บริการของเราผ่านบัญชีของฝ่ายที่สามเราอาจรวบรวมชื่อบัญชี และ/หรือข้อมูลรูปลักษณ์ของบัญชีฝ่ายที่สามนี้ของท่านแต่รายชื่อเพื่อน และ/หรือ อีเมล ฯลฯ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฝ่ายที่สามนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้างต้น

 

6. หากท่านไม่ยินยอมที่จะมอบข้อมูลบางอย่างให้เราหรือท่านไม่ยินยอมให้เราจัดการ, ส่ง และ/หรือ บันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : โปรดระวัง ขณะให้บริการเราต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่าน เราจึงจะสามารถให้บริการต่อได้แต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้า อาจส่งผลต่อบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้บริการของเรา เช่นขณะท่านติดตามเกมส์ของเรา เราอาจต้องใช้เบอร์มือถือของท่าน มิเช่นนั้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถติดตามได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านี้ท่านอาจต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ขณะแสดงตัวตนเมื่อลืมรหัสผ่าน หรือทำการใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้าอาจทำให้เราต้องยืดเวลาทำรายการบัญชีของท่านออกไปหากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบว่าเราต้องการข้อมูลใดจากท่านบ้าง ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด

 

7. เราแชร์ข้อมูลที่ได้รับจากท่านกับแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือไม่?

ตอบ : ไม่ ปกติแล้วเราจะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สาม แต่ หากต้องมอบให้เราจะขออนุญาตจากท่านก่อน พร้อมเซ็นข้อตกลงยินยอม หรือเพิ่มข้อตกลงที่เป็นความลับเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลออกไป

 

เราอาจรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตนแก่ฝ่ายที่สาม แต่ไม่วิเคราะห์, โฆษณา หรือทำการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจต่อผู้ใช้งาน

 

แต่หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายที่สามได้ :

ได้รับการยินยอมจากท่าน

หากท่านโต้ตอบกับผู้เล่นภายในเว็บไซต์ และบริการของเรา ID ของท่าน, รายละเอียดกิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน, ช่องทางติดต่อของท่านและรูปภาพของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้เล่นเหล่านี้

ขณะโฆษณาเผยแพร่ เราอาจเปิดเผยข้อมูลผลงาน, ข้อมูลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการจำแนก, ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการ นอกจากนี้ ขณะโฆษณาเผยแพร่ อาจมีการใช้ cookies, beacons และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านกฏหมาย, การสืบสวน หรือการร้องเรียน

หากเราเห็นว่าคุกคามสิทธิประโยชน์ของเรา, ฝ่ายที่สาม หรือสาธารณะชนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะผิดกฏหมาย

 

ขณะบริหารเว็บไซต์และบริการของเรา เราอาจต้องมอบหมายให้ฝ่ายที่สามช่วยดูแล, ชำระเงิน, วิเคราะห์, อีเมล และบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเราปรับปรุง และให้บริการเว็บไซต์และการบริการ เราจึงต้องอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายเหล่านั้นแต่เราจะเซ็นหนังสือสัญญาเพื่อให้ฝ่ายนั้น ๆ เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและเป็นตัวแทนเราใช้ข้อมูลเหล่านี้

 

8. เราใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรและมีวัตถุประสงค์ใด ?

ตอบ : ในความเป็นจริงแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อมอบการบริการให้ท่าน, ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเราเช่น เราอาจใช้เบอร์ติดต่อของท่านกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เพื่อส่งข้อความและของกำนัลต่าง ๆ ) แต่ส่วนใหญ่แล้ว เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากท่านแต่ หากเราต้องการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สาม ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการยินยอมของท่านเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน

 

เราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อให้ผู้เล่นได้รับอรรถรสที่ดีกว่าขณะเล่นเกมส์ :

บริหาร และปรับปรุงบริการ, เว็บไซต์ของเรา และอรรถรสของผู้เล่นของเรา

สร้างบัญชีภายในเกมส์ของท่าน และยินยอมให้ท่านเล่นเกมส์ของเรา

แยกแยะ และติดต่อผู้เล่น เพื่อมอบการบริการที่ดีกว่า

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกัน

สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และตอบคำถามของผู้เล่น

ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือการทำการใด ๆ ที่ผิดกฏหมาย และปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของเรา

จัดการ และโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ

แจ้งข้อมูลการอัปเดตภายในเกมส์, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ผู้เล่น

แจกรางวัล, สำรวจ, จับรางวัล, แข่งขัน หรือกิจกรรมโฆษณาต่าง ๆ ที่มีเราหรือพันธมิตรทางเชิงการค้าเป็นผู้สนับสนุน

เคารพหน้าที่ทางกฏหมายของเรา, แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรา กับท่านหรือผู้เล่นอื่น ๆ พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงของเรากับฝ่ายที่สาม และ

ทำการวิจัย

 

เราอาจส่งข้อความโปรโมชั่นไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้หากท่านทิ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier ของอุปกรณ์ของท่านไว้ให้เราเราอาจส่งข้อความโปรโมชั่นไปยังมือถือของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ

 

9.เราจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่ ?

ตอบ :วัตถุประสงค์ของเรามีเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือการยกระดับคุณภาพการบริการของเราการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านจึงเป็นการวิเคราะห์ภายใน(ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน) ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เพื่อสรุปและการวิเคราะห์ด้านการร่วมกิจกรรม

 

10.สามารถเลือกข้อความพุชได้หรือไม่ ?

ตอบ : ขณะเราให้บริการโดยเฉพาะในระยะเวลาหนึ่ง หากเราโฆษณาเกมส์ของเรา เราสามารถส่งข้อความพุชผ่านเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้และข้อความในแพลตฟอร์มได้ ท่านสามารถเลือกปฏิเสธรับข้อความเหล่านี้ได้หรือสามารถตั้งค่าไม่รับข้อความพุชเหล่านี้ในหน้าตั้งค่าบนหน้าแพลตฟอร์มได้แต่โปรดระวัง เราอาจแจ้งเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟของเกมส์ผ่านข้อความพุชด้วยหากท่านปฏิเสธการรับข้อความเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการเล่นเกมส์ และการจัดเวลาของท่าน

 

11.เราให้บริการสนับสนุนผู้ใช้งานกับท่านอย่างไร ?

ตอบ : บางครั้งเราอาจส่งอีเมลหรือตอบท่านผ่าน HELP TICKET บนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนบริการของเราแต่สำหรับบางประเทศ เราอาจติดต่อท่านผ่านเบอร์ติดต่อ หรือข้อความในแพลตฟอร์มแต่ท่านสามารถวางใจได้ว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่มอบผ่านระบบ HELP TICKET (สามารถรายงานความผิดพลาด และเสนอแนะผ่านระบบนี้ได้) จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการของเราเท่านั้น

 

12.เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวส่วนใดบ้าง ?

ตอบ : บัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลร้องขอของผู้ใช้งาน

 

13.เราให้ฝ่ายที่สามมาจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่?

ตอบ : ไม่ ปกติแล้ว เราไม่ได้ให้ฝ่ายที่สามมาจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่ หากมี เราจะขออนุญาตจากท่านก่อนและเซ็นข้อตกลงการจัดการข้อมูลกับผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่สามเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลออกไป

 

14.ท่านสามารถควบคุมเนื้อหาที่ท่านเปิดเผยให้แพลตฟอร์มของเราได้อย่างไร?

ตอบ : โปรดระวังบริการของเราอาจมี BBS, แชทรูม และ/หรือ ระบบสนทนาภายในเกมส์ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สาธารณะผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถเยี่ยมชมข้อมูลที่ท่านเปิดเผยได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจนำมาซึ่งอันตรายเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง เราขอเตือนให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณชนหรือไม่และท่านยังสามารถส่งอีเมลมาที่ global.support@37games.comเพื่อลบข้อมูลที่ท่านเปิดเผยได้

 

15.หากท่านมีข้อข้องใจต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถติดต่อเราได้อย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลglobal.support@37games.com เราจะตอบท่านภายใน 30 วันหลังได้รับอีเมลของท่าน

 

16.เราใช้มาตรการความปลอดภัยและแผนการใดมาคุ้มครองข้อมูลของท่าน ?

ตอบ : เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคุ้มครองข้อมูลของท่านเราได้ใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกดังนี้ :

1) ขณะจัดเก็บ เข้ารหัสของรหัสผ่านผู้ใช้งานเพิ่มเติม

2) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายใน

3) ส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อภายในโดยเฉพาะ

4) ใช้ Gateway Access

5) เซ็นสัญญาร่วมมือจัดการข้อมูลกับฝ่ายที่สามแต่จะทำเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน

 

17.เราจัดการ และอัปเดตข้อมูลของท่านอย่างไร ?

ตอบ : หากต้องการจัดการและอัปเดตข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สามโปรดอ่านเพิ่มเติมในหน้าตั้งค่าของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สาม

หากต้องการจัดการและอัปเดตข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา โปรดอ่านเพิ่มเติมในหน้าตั้งค่าของเว็บไซต์หรือการบริการของเรา

หากท่านต้องการจัดการหรืออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ 37GAMES ได้รับ หรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล global.support@37games.com เราจะทำตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน

หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของท่านอีกสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล global.support@37games.com  เราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน

หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลทางตำแหน่งของท่านอีกสามารถตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน

หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขาย, SMS หรือข้อความพุชอีก โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ global.support@37games.com แต่โปรดระวัง คำขอของท่านอาจต้องใช้เวลาทำรายการมากถึง 3 วันทำการ ซึ่งในช่วงนี้ ท่านยังคงได้รับอีเมลต่อไป

หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ cookies ของท่าน สามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่าของบราวเซอร์ หรือ flash โปรดระวัง หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ cookies ท่านอาจใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการได้

 

18.เรามีการติดตามสัญญาณหรือไม่ ?

ตอบ :ขณะนี้คำตอบเกี่ยวกับการไม่ติดตามสัญญาณ (DNS) ยังคงไม่ตรงกัน ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถาม (DNS)

 

19.เรามีคำแนะนำใดต่อลิงก์ของฝ่ายที่สาม ?

ตอบ : เว็บไซต์หรือการบริการอาจมีลิงก์ของฝ่ายที่สาม ซึ่งการใช้งาน และเนื้อหาของลิงก์นี้ครอบคลุมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามที่เป็นเจ้าของลิงก์ ดังนั้น หากท่านมีปัญหาใด ๆโปรดติดต่อกับฝ่ายที่สามที่เป็นเจ้าของลิงก์

 

20.เรามีมาตรการที่ใช้กับผู้เยาว์หรือไม่ ?

ตอบ : 37GAMES ไม่มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยาว์และเราก็ไม่มีการรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ด้วย หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านสามารถใช้งาน และเยี่ยมชมเว็บไซต์ และบริการของ 37GAMES ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว

37GAMES เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ปกครอง และผู้เยาว์และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องการเก็บข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็กและเยาวชน (COPPA) หากผู้ปกครองพบว่าผู้เยาว์ในการดูแลของท่านส่งข้อมูลส่วนตัวให้ 37GAMES สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ global.support@37games.comเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่จริงจะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นทันที เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ปกครองตรวจดูการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์ด้วย

 

21.เราจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร ?

ตอบ :เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีความจำเป็นต่อบริการของเรา

 

21.ทราบการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร ?

ตอบ : เราอาจเปลี่ยนแปลง, แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข เราจะประกาศแจ้งทาง https://ujoy.37games.com/privacy?zone=zh&type=หรือแจ้งไปยังอีเมลที่ท่าน/ผู้เล่นอื่นๆ ได้แจ้งไว้ก่อนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้งาน นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเติมใน Blog ของเกมส์, หน้าโซเชียลเน็ตเวิร์ค และ/หรือ เว็บบอร์ดรวมไปถึงเว็บไซต์อื่น ๆ จึงขอให้ท่านคอยตรวจสอบทาง https://ujoy.37games.com/privacy?zone=zh&type= และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด

 

22.ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร ?

ตอบ : หากท่านมีข้อสงสัย, ข้อเสนอแนะ, มีความเป็นกังวล และ/หรือการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ global.support@37games.com