บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป
ดาวห์โหลดGMThai Club

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
07/09/61

คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท 37Games และบริษัทในเครือและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "37Games") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ 37Games และ/หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆที่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นของ 37Games กำลังให้บริการและกำลังจะเปิดให้บริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังนี้:
1.37Games
รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร
2.37Games
ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร
3.37Games
แบ่งปันถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
4.37Games
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
5.
สิทธิของท่าน
6.37Games
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร 7.ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปทั่วโลกได้อย่างไร 8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
9.
ติดต่อ 37Games อย่างไร
เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของท่านและให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของท่านเป็นอันดับหนึ่งเราระลึกอยู่เสมอว่าท่านต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวเราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง
37Games
อาจมีการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามโอกาสที่เหมาะสมท่านยินยอมที่จะติดตามและอ่านนโยบายฉบับล่าสุดอยู่เสมอโปรดอ่านและทำความเข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือการบริการ) ของเราโดยละเอียดเพื่อรับรองว่าท่านได้เข้าใจ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับล่าสุดอย่างถ่องแท้
1.37Games
รวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่บันทึกด้วยวิธีอื่นที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลต่างๆที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 37Games จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่แจ้งในโนบายฉบับนี้ 37Games จะติดต่อเพื่อขออนุญาตจากท่านก่อน:
(1)
เพื่อให้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่แพลตฟอร์มของ 37Games และ/หรือบริษัทในเครือให้บริการ
1.
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ
ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้สร้างบัญชีเช่นหมายเลขโทรศัพท์มือถือรหัสประจำตัวประชาชนชื่อบัญชี 2.ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ข่าวและข้อมูลโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเราจะรวบรวมและใช้ประวัติการใช้บริการกับ 37Games และข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนของท่าน (เช่นรหัส IMEI ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้) รวมทั้งข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆที่ท่านแจ้งขณะใช้บริการของเราข้อมูลการซื้อ-ขายของบัญชีรวมไปถึงดึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมเฉพาะตัวอื่นๆเป็นต้นเพื่อส่งข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ท่านทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ 3.สรุปการชำระเงิน
เราได้ใช้ระบบยืนยันตัวตนตรวจสอบและใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการและป้องกันบัญชีของท่านโดยเราจะรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินสมมุติของท่านในขณะชำระค่าบริการ (รวบรวมเฉพาะข้อมูลทรัพย์สินสมมติเช่นบันทึกการชำระเงินเงินในเกมส์การซื้อขายในเกมส์โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆเป็นต้น)

4.คุ้มครองความปลอดภัย

โค้ดแลกเปลี่ยนต่างๆเป็นต้น)

4.คุ้มครองความปลอดภัย
เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เป็นประจำเพื่อยืนยันตัวตนรักษาความปลอดภัยป้องกันการโกงสำรองข้อมูลฯลฯเช่นใช้รหัส IMEI ของอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยยืนยันตัวตนส่วนข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการโกงขณะที่ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเราอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/การสนทนาและรายละเอียดหรือช่องทางการติดต่อของท่านฯลฯเพื่อติดต่อหรือช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือบันทึกวิธีการจัดการและผลลัพธ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้อง
5.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการ
เช่นเราอาจจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่ระบบขัดข้องเพื่อนำมาแก้ไขระบบและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น
(2)
ขอบเขตการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราจะใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษที่ใช้ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษสำหรับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษจะชี้แจงการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้โดยละเอียดหากรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษไม่ตรงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ให้ยึด "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับพิเศษเป็นหลัก
(3)
ข้อยกเว้นการใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
บริการของเราอาจรวมถึงหรือเชื่อมโยงถึงสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆของฝ่ายที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์) เช่น
1.
เมื่อท่านกดปุ่ม "แชร์" บริการของเราหรือเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ของผู้บริการอื่นซึ่งฟังก์ชั่นเหล่านี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน (รวมถึงข้อมูลบันทึกประจำวันของท่าน) และอาจต้องติดตั้ง Cookie ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้ตามปกติ 2.เราจะแจ้งลิงก์ของฝ่ายที่สามแก่ท่านผ่านโฆษณาหรือช่องทางอื่นๆจากบริการของเราเพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามโดยฝ่ายที่สามจะมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆอาจดูแลโดยผู้ให้บริการฝ่ายที่สามเมื่อท่านใช้สังคมออนไลน์หรือบริการอื่นๆของฝ่ายที่สาม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แจ้งต่อผู้ให้บริการดังกล่าว) จะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ไม่ใช่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้) ของผู้ให้บริการนั้นแล้วท่านจึงควรอ่านเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้น "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้จะมีผลต่อข้อมูลที่เรารวบรวมทั้งหมดไม่มีผลกับเงื่อนไขการใช้และบริการของฝ่ายที่สามและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านแจ้งต่อฝ่ายที่สาม
2.37Games
ใช้ Cookie และเทคโนโลยีการติดตามอย่างไร
(1) Cookie

Cookie มักจะรวมถึงสัญลักษณ์ชื่อเว็บไซต์ตัวเลขและตัวอักษรบางส่วนโดยเราจะใส่ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Cookie ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อรับรองการทำงานของเว็บไซต์ให้เป็นปกติและช่วยแยกแยะตัวตนว่าท่านคือผู้ใช้บริการของเราเราจะไม่นำCookie ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถตั้งค่าหรือลบ Cookie ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือช่องทางอื่นๆได้

(2) Do NotTrack (ห้ามติดตาม)
เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ล้วนมีฟังก์ชั่น Do Not Track ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถส่งคำขอ Do Not Track ไปยังเว็บไซต์ได้แต่ขณะนี้องค์กรที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตยังไม่กำหนดนโยบายว่าทางเว็บไซต์ควรจะตอบสนองคำขอนี้อย่างไรแต่ถ้าเว็บบราวเซอร์ของท่านได้เปิดใช้ Do Not Track แล้วเว็บไซต์ของเราทั้งหมดก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่านแต่ข้อควรระวังคือการเปิดฟังก์ชั่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้

3.37Gamesแบ่งปันถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้

3.37Games แบ่งปันถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
(1)
แบ่งปัน
เมื่อท่านเข้าใจและยอมรับเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่สามโดยรับรองว่าฝ่ายรับจะไม่สามารถแก้ไขมูลส่วนบุคคลของท่านได้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทองค์กรและบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่อไปนี้

1.หลังได้รับการอนุญาตให้แบ่งปันอย่างถูกต้อง: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น
2.
เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่หน่วยงานรัฐร้องขอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.แบ่งปันกับบริษัทในเครือ: เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือของ 37Games โดยจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ระบุใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้เท่านั้นหากบริษัทในเครือมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน
4.
แบ่งปันกับบริษัทหุ้นส่วน: เพื่อให้วัตถุประสงค์ในนโนบายฉบับนี้เป็นจริงการบริการบางส่วนของเราจึงจำเป็นต้องให้บริการโดยบริษัทหุ้นส่วนเราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนให้กับบริษัทหุ้นส่วนเพื่อการให้บริการและประสบการณ์การใช้ที่ดียิ่งขึ้นเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและความจำเป็นและจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการเท่านั้นหุ้นส่วนของเราไม่มีสิทธิ์และอำนาจใดๆที่จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
หุ้นส่วนของเราในขณะนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้:
1)
หุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลหากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่านเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้เช่นชื่อสกุลหรืออีเมลเป็นข้อมูลที่จะเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนของท่านได้) ให้กับหุ้นส่วนโฆษณาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเด็ดขาด
2)
ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆเราจะแบ่งปันข้อมูลให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการอื่นๆที่ให้การสนับสนุนเราเช่นตัวแทนผู้ให้บริการ SMS ซึ่งการสนับสนุนในที่นี้รวมถึงการให้บริการผ่านเทคโนโลยีพื้นฐานวิเคราะห์วิธีใช้บริการของเราประมวลประสิทธิภาพของโฆษณาและการบริการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ความสะดวกสบายในการชำระเงินและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของ 37Games
(2)
ถ่ายโอน
เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับบริษัทองค์กรและบุคคลอื่นยกเว้นการโอนย้ายตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทยและเราจะปกป้องข้อมูลของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทยต่อไปหรือแจ้งให้ผู้บริหารจัดการคนใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้ต่อไป
(3)
เปิดเผยข้อมูล
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแค่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
1.
หลังได้รับการอนุญาตจากท่าน;
2.
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ;
3.
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและผลประโยชน์ส่วนรวม;
4.
ทำตามหมายค้นคำสั่งศาลหรือหมายเรียกฯลฯ;
5.
เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำคัญที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยากที่จะได้รับการอนุญาตจากท่าน;
6.
ท่านเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมต่อสาธารณะด้วยตัวเอง; 7.รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่เปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นรายงานข่าวข้อมูลที่รัฐบาลเปิดเผยฯลฯ;

8.ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา;

เผยฯลฯ;

8.ทำตามความประสงค์ของท่านที่ได้ลงนามในสัญญา; 9.เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการให้บริการของ 37Games เช่นพบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ;
10.
ใช้สำหรับรายงานข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย; 11.ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการวิจัยทางการศึกษาโดยในขณะที่แจ้งข้อมูลและผลการวิจัยทางเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในผลการวิจัยออก; 12.ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อื่นๆตามกฎหมายและข้อบังคับ
4.37Games
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
(1)
เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเรามีทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัยที่มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยขณะเดียวกันเรายังได้ตั้งค่าโปรแกรมความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้ด้วยเพื่อรับรองว่าการเก็บและใช้ข้อมูลจะเป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขข้อบังคับที่เหมาะสมเช่นเราได้ใช้โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัย TLS/SSL ใช้ SHA256/AESเพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลสำคัญนอกจากนี้เรายังมีการประเมินความเสี่ยงต่อมาตรการการป้องกันและนโนบายความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในผลิตภัณฑ์ของเราถูกเปิดเผยหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว
(2)
มาตรการความปลอดภัยอื่นๆที่เราใช้ปกป้องข้อมูล
เราได้จัดระเบียบด้วยการแบ่งประเภทข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยและการพัฒนาความปลอดภัยในการบริหารจัดเก็บและการใช้ข้อมูล
เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านการทำข้อตกลงควบคุมและตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม
(3)
เราอนุญาตให้พนักงานของ 37Games ที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถูกสิ้นสุดสถานะการร่วมงานกับ 37Games ทันที
(4)
เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันว่าจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนอกจากมีความจำเป็นต้องเก็บในระยะยาวหรือได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
(5)
อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัย 100% รวมทั้งอีเมลระบบส่งข้อความทันทีและช่องทางอื่นๆที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานอื่นๆของ 37Games ล้วนไม่ปลอดภัยเราขอแนะนำว่าห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังกล่าวเด็ดขาดและแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อเป็นการช่วยเรารักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน
(6)
อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายที่ปลอดภัยเราจะพยายามรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ท่านส่งให้เราอย่างสุดความสามารถแต่หากเทคโนโลยีหรือเครื่องมือป้องกันของเราถูกทำให้ได้รับความเสียหายส่งผลให้มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลถูกเปิดเผยมีการแก้ไขข้อมูลหรือทำลายจนทำให้ท่านได้รับความเสียหายเราจะรับผิดชอบตามกฎหมายทุกประการ
(7)
หลังข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่วงละเมิดเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแจ้งหรือประกาศให้ท่านทราบ
5.
สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่นดังนี้:
(1)
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองยกเว้นตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
(2)
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของท่านได้ส่วนชื่อบัญชี 37Games และรหัสประจำตัวประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยหลังท่านลงทะเบียนสำเร็จจะไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

ประชาชนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยหลังท่านลงทะเบียนสำเร็จจะไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
(3)
ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจะรวมรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้นหากท่านพบว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้หรือหากท่านพบว่าข้อมูลที่เรารวบรวมไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งเพื่อให้เราแก้ไขให้ถูกต้องได้โปรดติดต่อเราตามช่องทางที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้
(4)
การตอบรับคำขอของท่าน
เพื่อความปลอดภัยท่านอาจจะต้องแจ้งความจำนงค์ผ่านลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเราอาจจะให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนจึงจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะตอบกลับท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหากท่านไม่พอใจสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ 37Games หรือปฏิบัติตาม "ข้อตกลงการใช้บริการ" ได้
หากคำขอของท่านสมเหตุสมผลเราจะไม่เก็บค่าบริการจากท่านแต่หากมีการดำเนินการซ้ำซ้อนหลายครั้งจนเกินความพอดีเรามีสิทธิ์เก็บค่าบริการตามความเหมาะสมสำหรับคำขอที่มากเกินไปหรือมีขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อน (เช่นต้องพัฒนาระบบใหม่หรือแก้ไขจากของเดิม) สร้างความเสี่ยงต่อสิทธิของผู้อื่นหรือไม่เป็นความจริง (เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บในระบบ) เรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วเราไม่สามารถตอบรับคำขอของท่านได้ในสถานการณ์ดังนี้: 1.เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ;
2.
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและผลประโยชน์ส่วนรวม;
3.
ทำตามหมายค้นคำสั่งศาลหรือหมายเรียกฯลฯ; 4.มีหลักฐานชัดเจนที่สื่อให้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่ไม่ดีหรือละเมิดสิทธิการใช้; 5.หากตอบรับคำขอของท่านอาจทำให้ท่านผู้อื่นหรือองค์กรได้รับความเสียหายต่อสิทธิที่ชอบธรรมอย่างรุนแรง;
6.
เกี่ยวพันถึงความลับทางธุรกิจ;
7.
สิ่งอื่นๆที่เราสามารถปฏิเสธได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
6.37Games
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร
ผลิตภัณฑ์เว็บไซต์และบริการของ 37Games เน้นให้บริการแก่ผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งตามนโยบายของประเทศผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองจะไม่สามารถสร้างบัญชีของตัวเองได้สำหรับกรณีที่เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนั้นเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายหลังได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือเพื่อปกป้องผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7.
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านโดยเราจะแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ถ้านโยบายฉบับแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นหากท่านไม่ยอมรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการของเราหากท่านยังใช้บริการของเราต่อแสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้
8.
ติดต่อ 37Games อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าในเว็บไซต์ 37Games (https://gmthai.37games.com) หากท่านไม่พอใจต่อการตอบคำถามของเราโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลเสียต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงใน "ข้อตกลงการใช้บริการ" เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการเกมส์ที่สนุกยุติธรรมและสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 37Games ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานเสมอเรายินดีให้บริการผู้ใช้งานจากทุกพื้นที่และทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือผู้ใช้งานก็ล้วนอยากให้หรือใช้บริการเกมส์ที่ดีและมีคุณภาพเราขอ

ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานเสมอเรายินดีให้บริการผู้ใช้งานจากทุกพื้นที่และทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือผู้ใช้งานก็ล้วนอยากให้หรือใช้บริการเกมส์ที่ดีและมีคุณภาพเราขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่เคารพกติกาของเกมส์และเคารพสิทธิของผู้ใช้งานท่านอื่นอย่างยิ่ง!