Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

請更新您的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

กลยุทธ์ชั้นสูง กลยุทธ์ทั่วไป กลยุทธ์มือใหม่

Chibi Warriors ร้านช่างเหล็ก

AUTHOR:GMThaiวันที่:22/11/57

ร้านช่างเหล็กจะสามารถดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์   สร้าง  เพิ่ม อัพAttr ของอุปกรณ์

【วิธีเปิด】

เมื่อนายท่านมีLvถึง5ะเปิดร้านช่างเหล็ก【ฟังก์ชั่นอัพเกรด】

เมื่อนายท่านมีLvถึง5ะเปิดร้านช่างเหล็ก ฟังก์ชั่นอัพอุปกรณ์  จะใช้Gold ในการอัพAttr อุปกรณ์โดยตรงไม่สามารถอัพLvอุปกรณ์ เกินกว่าLv นายท่าน   เมื่ออัพLv ถึงที่กำหนด ตัวหนังสืออุปกรณ์จะมีการเปลี่ยนสี

【ฟังก์ชั่นสร้าง】

เมื่อนายท่านมีLv10จะเปิดฟังก์ชั่นสร้างของร้านช่างเหล็ก  จะสามารคถสร้างถึงขั้นถัดไป และเพิ่มAttr อุปกรณ์       ขอให้ท่านมีความสุขในการเล่น เกมส์ออนไลน์  Chibi Warriors


เพจหลักChibi Warriors>>>https://www.gmthai.com/chibi/

แฟนเพจChibi Warriors>>>https://www.facebook.com/chibi.gmthai

เว็บบอร์ดChibi Warriors>>>https://goo.gl/K1L94p


บทความทีแล้ว:Chibi Warriors สนามฝึกปรือ

บทความถัดไป:Chibi Warriors ขุนพลม้า

CLOSE X