Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

請更新您的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

ระบบพิเศษ ฟังก์ชั่นพิเศษ คู่มือระดับสูง คู่มือมือใหม่

Chibi Warriors ระบบ VIP สิทธิพิเศษ

AUTHOR:GMThaiวันที่:07/10/57

อัพเกรดเป็น VIP1 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP1 ต้องเติมเงินสะสมครบ 100 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 1 ช่อง

2.ทุกวันซื้อเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 5 ครั้ง

3.เปิดการสืบทอดด้วยก้อนทอง รับ Exp ได้ 100%

4.ลงชื่อทุกวัน รางวัลทวีคูณ

(อัพเกรดถึง VIP1 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP1 ได้ :ยาล้าง*10 Gold*1,000,000 เสบียง*1000  ถุงผลึก Lv.3*3)


อัพเกรดเป็น VIP2 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP1 ต้องเติมเงินสะสมครบ 500 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 2 ช่อง

2.ฝึกขุนพลเพิ่มEXP10%

3.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 6 ครั้ง

4.เปิดการล้างแบบทองที่ง่ายต่อการล้างได้คุณสมบัติที่สูง

5.เพิ่มยึดเหมืองฟรีได้อีก 1 ครั้งทุกวัน

6.เพิ่มอัตราฝึกขุนพลสำเร็จ

7.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP1

(อัพเกรดถึง VIP2 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP2 ได้ : เสบียง*1,000 Gold*2,000,000  ยาล้าง*20  ถุงผลึก Lv.4*2)


อัพเกรดเป็น VIP3 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP3 ต้องเติมเงินสะสมครบ 1,500 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 3 ช่อง

2.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 20%

3.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 8 ครั้ง

4.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 1 ครั้ง

5.เพิ่มยึดเหมืองฟรีได้อีก 2 ครั้งทุกวัน

6.เพิ่มอัตราสร้างอุปกรณ์สำเร็จ 5%

7.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP2

 (อัพเกรดถึง VIP3 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP3 ได้ : เสบียง*1,000 Gold*3,000,000  ยาล้าง*30  ถุงผลึก Lv.4*3)


อัพเกรดเป็น VIP4 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP1 ต้องเติมเงินสะสมครบ 3,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 4 ช่อง

2.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 30%

3.สามารถเพิ่มสิทธิ์ท้าทายเวทีชิงชัยได้วันละ 10 ครั้ง

4.ซื้อเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 10 ครั้ง

5.เปิดฟังก์ชั่นกดขี่คุกดิน

6.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 2 ครั้ง

7.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP3

(อัพเกรดถึง VIP4 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP4 ได้ : เสบียง*2,000 Gold*4,000,000  ยาล้าง*40  ถุงผลึก Lv.5*2)


อัพเกรดเป็น VIP5 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP5 ต้องเติมเงินสะสมครบ 5,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 5 ช่อง

2.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 40%

3.เพิ่มการฝึกขุนพล อัตราสร้างอุปกรณ์สำเร็จ 10%

4.ซื้อเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 13 ครั้ง

5.เปิดยอดล้าง

6.เพิ่มจับเข้าคุกดินฟรีวันละ 10 ครั้ง

7.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 3 ครั้ง

8.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP 4

(อัพเกรดถึง VIP5 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP5 ได้ : เสบียง*2,000 Gold*5,000,000  ยาล้าง*50  ถุงผลึก Lv.5*3)


อัพเกรดเป็น VIP6 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP6 ต้องเติมเงินสะสมครบ 10,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.เปิดช่องฝึกนาคก่อนได้ 7 ช่อง

2.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 16 ครั้ง

3.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 50%

4.ล้างเวลา CD สนามศึกทันที

5.เพิ่มหมุนวงล้อชะตา 1 ครั้งทุกวัน

6.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 4 ครั้ง

7.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP5

(อัพเกรดถึงVIP6จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP6 ได้ : เสบียง*2,000 Gold*5,000,000  ยาฝึกหัดLv.5*6  ถุงผลึก Lv.6*2)


อัพเกรดเป็น VIP7 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP7 ต้องเติมเงินสะสมครบ 20,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 18 ครั้ง

2.เพิ่มอัตราสร้างอุปกรณ์สำเร็จ 12%

3.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 5 ครั้ง

4.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP6

(อัพเกรดถึง VIP7 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP7 ได้ : เสบียง*3,000 Gold*7,000,000  ยาฝึกหัดLv.5*8  ถุงผลึก Lv.7*1)


อัพเกรดเป็น VIP8 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP8 ต้องเติมเงินสะสมครบ 50,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.ซื้อเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 19 ครั้ง

2.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 55%

3.เพิ่มอัตราฝึกขุนพลสำเร็จ 12%

4.เพิ่มอัตราสร้างอุปกรณ์สำเร็จ 15%

5.เพิ่มยึดเหมืองฟรีวันละ 3 ครั้ง

6.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 6 ครั้ง

7.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP7

(อัพเกรดถึง VIP8 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP8 ได้ : เสบียง*3,000 Gold*8,000,000  ยาฝึกหัดLv.5*10  ถุงผลึก Lv.8*1)


อัพเกรดเป็น VIP9 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP9 ต้องเติมเงินสะสมครบ 100,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 20 ครั้ง

2.เพิ่มยึดเหมืองฟรีวันละ 4 ครั้ง

3.เพิ่มจำนวนจับเข้าคุกดินฟรี 12 ครั้ง

4.เพิ่มจำนวนท้าทายเวทีชิงชัยฟรี 15 ครั้ง

5.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรีวันละ 7 ครั้ง

6.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP8

(อัพเกรดถึง VIP9 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP9 ได้ :  เสบียง*3,000 Gold*9,000,000  ยาฝึกหัดLv.5*20 ถุงผลึก Lv.9*1)


อัพเกรดเป็น VIP10 จะได้รับสิทธิ์พิเศษดังนี้

เงื่อนไข : VIP10 ต้องเติมเงินสะสมครบ 200,000 ก้อนทอง

สิทธิ์พิเศษ :

1.รับเสบียงและ Gold เพิ่มได้วันละ 22 ครั้ง

2.ฝึกขุนพลเพิ่ม Exp 60%

3.เพิ่มอัตราฝึกขุนพลสำเร็จ 15%

4.เพิ่มอัตราสร้างอุปกรณ์สำเร็จ 20%

5.เพิ่มจำนวนยึดเหมืองฟรี 5 ครั้ง

6.เพิ่มจำนวนหมุนวงล้อชะตาฟรี 2 ครั้ง

7.เพิ่มสิทธิ์สกัดยาฟรี 8 ครั้ง

8.สิทธิ์ทั้งหมดของ VIP9

(อัพเกรดถึง VIP9 จะรับรางวัลสิทธิ์ VIP9 ได้ : เสบียง*5,000 Gold*10,000,000 ยาฝึกหัดLv.5*50 ถุงผลึก Lv.10*1)

 

 

 

 

 


บทความทีแล้ว:Chibi Warriors แสวงศึก

บทความถัดไป:Chibi Warriors สกิลขุนพล

CLOSE X