Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

กลยุทธ์more+

Triwar กลยุทธ์โรงนักพรต

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:26/07/57

สำหรับเกมส์ Triwar จะเปิดโรงนักพรตเมื่อ lv91 โรงนักพรตคือโรงปั้มเงานั้นเองจะทำให้ได้เงาเพิ่มดังนี้การใช้ตั๋วและทองในการอัพlvโรงนักพรตปล. เงาพิเศษคือเงาที่ไม่ใช้เงาจากตัวละครผู้เล่น เช่น เงาม้าต้าย

บทความทีแล้ว: Triwar กลยุทธ์สำหรับกลุ่มคนกลุ่ม

บทความถัดไป: กลยุทธ์การเล่นเกมTriwar