บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและกฎกติกา
07/09/61

 

ข้อตกลงผู้ใช้งาน

ก่อนใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา ขอให้ท่านอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงฉบับนี้" ) อย่างละเอียดหากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา แต่หากท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" ขณะสมัครบัญชี หรือเยี่ยมชม, ใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลการใช้งานกับบริการทั้งหมดของ 37GAMES และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์ที่ให้บริการหรือควบคุม,แพลตฟอร์มออนไลน์, แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน (ครอบคลุมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"เว็บไซต์" ), เนื้อหาภายในหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริการทั้งหมดที่มอบให้ผู้ใช้งาน(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ท่าน" ) ผ่านเว็บไซต์ ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะแอปพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต, แอปพลิเคชันเคลื่อนที่, เว็บบอร์ด, กระดานข่าว,ไอเทมสมมุติภายในเกมส์, เงินสมมุติภายในเกมส์ที่เยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"การบริการ" ) ข้อตกลงฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเอกสารแนบ, มาตรการ,ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว)(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงฉบับนี้" )

37GAMESและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกในข้อตกลงฉบับนี้ว่า"ฝ่ายเรา", "เรา" หรือ "37GAMES"เรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง, แก้ไข,เพิ่มเติม, แทนที่ หรือลบ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลง" ) เนื้อหาในข้อตกลงฉบับนี้และเราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมีผลการใช้งานขณะท่านใช้เว็บไซต์ในวันที่เปลี่ยนแปลง และหลังจากนั้นหากท่านเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์, บริการหลังวันที่เปลี่ยนแปลง ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ที่ https://ujoy.37games.com/terms? zh

หากท่านไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถเลือกที่จะยุติการเยี่ยมชม, ใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา แต่หากท่านเยี่ยมชม, ใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

1.ทรัพย์สินทางปัญญา และการอนุญาต

เว็บไซต์,บริการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหารายละเอียด, ไอเดีย, แนวคิด,การสร้างสรรค์, การบรรยาย,ข้อมูล, รูปภาพ, รูปลักษณ์,สถิติข้อมูล, ลายลักษณ์อักษร, เสียง,คลิปวีดีโอ, ไอคอน, เกมส์,โปรแกรม ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 37GAMESหรือฝ่ายที่ 37GAMES อนุญาต (ยกเว้นเอกสารที่ส่งมอบ)

ท่านได้รับอนุญาตจาก 37GAMES ให้ใช้สิทธิ์ในฐานะบุคคล, จำกัด, สามารถเพิกถอน, ไม่สามารถกีดกันการใช้ของผู้อื่นได้, ไม่สามารถแบ่งแยกการอนุญาตได้, ไม่สามารถโอนย้าย, ไม่ใช่การอนุญาตในเชิงธุรกิจ แต่เป็นการเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์, บริการเพื่อความบันเทิงเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ท่านต้องเคารพตามข้อตกลงฉบับนี้ และมาตรการ และข้อตกลงอื่น ๆทั้งหมดของเว็บไซต์ และการบริการ หากท่านใช้งาน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเราผ่านฝ่ายที่สาม ท่านจะถูกควบคุมดูแลโดยข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่าน และฝ่ายที่สามนั้น ๆ เราไม่มีการมอบสิทธิ์ หรืออำนาจใด ๆ ทางกฏหมายให้ท่านนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยเฉพาะสิทธิ์คัดลอก, เผยแพร่,เลียนแบบ, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, แปล, รวบรวม,ตีพิมพ์, ดัดแปลง, แบ่งขาย,แสดงโชว์ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสิทธิทั้งหมดภายใต้เว็บไซต์และบริการเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 37GAMES และฝ่ายที่ 37GAMES ให้อนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ และบริการ ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล, ผลงานและข้อมูล, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ล้วนเป็นสิทธิของ 37GAMES และฝ่ายที่ 37GAMES ให้อนุญาต

เว็บไซต์ และบริการที่เรามอบให้ท่านเป็นแบบ "ปัจจุบัน"ท่านต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้า และใช้งานเว็บไซต์ และบริการ

2.สิทธิ์เปลี่ยนแปลง, หยุด และสิ้นสด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, หยุด หรือสิ้นสุดเว็บไซต์, บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีการแจ้ง ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง, หยุด และสิ้นสุดต่อท่าน หรือฝ่ายที่สาม

3.บัญชีของท่าน

ขณะเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการเราอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้เรา ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิดหรือข้อมูลการชำระเงินของท่าน เพื่อใช้ในการสร้างบัญชี ("ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชี" ) ท่านรับรู้และยินยอมว่าท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือไม่ ท่านรับรู้และยินยอมว่าท่านไม่มีอำนาจ และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ใน "บัญชี"ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่า : (a) ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใหม่ที่สุด (รวมไปถึงอีเมลของท่าน) (b) ท่านต้องอัปเดตข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลล่าสุดหากข้อมูลที่ท่านให้เราไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่สมบูรณ์,ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด เรามีสิทธิ์สิ้นสุดการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการของท่าน

ขณะเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา ท่านอาจต้องเลือกชื่อผู้ใช้งาน1 ชื่อ ท่านยินยอมว่าจะรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากการเลือกชื่อใช้งานของท่านด้วยตัวเองและเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการอนุญาต, หยุดหรือสิ้นสุดชื่อผู้ใช้งานที่ท่านเลือก กล่าวคือ ขณะเลือกชื่อผู้ใช้งาน (1) ละเมิดสิทธิของฝ่ายที่สาม หรือส่งผลกระทบเชิงลบ (2) ละเมิดกฏหมาย, ข้อบังคับหรือมาตรการต่าง ๆ ของสาธารณะ (3) ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง, การให้บริการ และสิทธิต่าง ๆ ต่อ 37GAMES

ท่านอาจยังต้องเลือกรหัสผ่าน 1ชุดเพื่อเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการ ท่านยังมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเก็บรักษาบัญชี, ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ครอบคลุมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี, ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และเราขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่"ซับซ้อน" (มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก-ใหญ่, ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ)

ท่านไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็ตามและไม่สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของท่านหากท่านได้รับความสูญเสียจากการที่ท่านใช้บัญชีของผู้อื่นหรือผู้อื่นใช้บัญชีของท่าน ไม่ว่าจะได้รับการยินยอมหรือไม่ท่านต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง เราจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุข้างต้น

บัญชีของท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามท่านยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมไปถึงภาษีทั้งหมด ท่านเข้าใจและยินยอมให้เรากำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ใช้ในการเพิ่มเติมเว็บไซต์และบริการใหม่ได้เอง ท่านยังเข้าใจ และยินยอมให้เรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเว็บไซต์ และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เองท่านยังเข้าใจอย่างถ่องแท้และยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีของท่าน ท่านยังยืนยันและยินยอมว่า 37GAMESไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านชำระผ่านบัญชีของท่านให้กับท่าน

 4.เงินและไอเทมสมมุติภายในเกมส์

ขณะใช้บริการเว็บไซต์ และบริการของเรา อาจมีเงินสมมุติภายในเกมส์ และเครดิตท่านเข้าใจ และยินยอมว่าเงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์เหล่านี้ ถูกนำมาใช้ขณะใช้บริการเว็บไซต์และบริการเท่านั้น ท่านยังเข้าใจ และยินยอมว่า เงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์ไม่มีมูลค่าเงินสดใด ๆ และไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม ท่านยังเข้าใจ และยินยอมว่า เงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์เป็นเพียงการมอบสิทธิ์ให้ท่านขณะท่านใช้เว็บไซต์ และบริการของเราเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจำกัด, เฉพาะบุคคล,สามารถเพิกถอน, ไม่สามารถโอน, ไม่สามารถแบ่งแยกสิทธิ์, ไม่สามารถใช้ในเชิงธุรกิจ และไม่นับว่าเป็นทรัพย์สินของท่านไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เรามีสิทธิ์มอบเงิน หรือไอเทมสมมุติภายในเกมส์ให้ท่าน และลูกค้าของท่านและเราก็มีสิทธิ์ลบ, เปลี่ยนแปลง, จัดการ,จัดระบบ, ควบคุมและยุติเงิน หรือไอเทมสมมุติภายในเกมส์ของบัญชีของท่าน นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงมูลค่า และราคาของเงินและไอเทมสมมุติภายในเกมส์ภายใต้เว็บไซต์ และบริการของเราและเรายังมีสิทธิ์กำหนดค่าใช้จ่ายเงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์เหล่านี้การซื้อเงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถคืน, โอน หรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

หากท่านได้สัมผัสกับเงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์ของเราผ่านเงินและไอเทมสมมุติของฝ่ายที่สาม ท่านก็จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงของฝ่ายที่สามเราไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงระหว่างท่าน และฝ่ายที่สาม หากสัญญาระหว่างท่านและฝ่ายที่สามทำให้เราได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เราได้รับด้วย

ท่านยินยอมให้เราเป็นผู้ยืนยัน และคำนวณจำนวน, คุณลักษณะ และยอดจำนวนของเงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์ในบัญชีของท่าน

ท่านยืนยันว่าจะไม่ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนเงินและไอเทมสมมุติภายในเกมส์ หากเรายังไม่มีการอนุญาตในรูปแบบลายลักษณ์อักษร(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การซื้อขายโดยไม่ชอบ" )ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากเราทราบว่ามีการซื้อขายโดยไม่ชอบ เรามีสิทธิ์หยุด, เพิกถอน,ยุติ, ระงับหรือสิ้นสุดการซื้อขายนี้ ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะการหยุด, ระงับ,เพิกถอน, ยุติ หรือสิ้นสุดเงิน, ไอเทมสมมุติภายในเกมส์ หรือแม้แต่บัญชีของท่าน

5.หน้าที่ของท่าน

ขณะเยี่ยมชม หรือใช้งานบริการ และ/หรือ เว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการใช้และเยี่ยมชมเอกสารที่มอบให้เรา (ดูเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาด้านล่าง)ท่านยินยอมเคารพกฎกติกา และคำแนะนำทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้พร้อมยืนยันว่าท่านจะไม่ทำพฤติกรรมเหล่านี้ :

(1)ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายที่สามรวมไปถึงสิทธิของข้อมูลที่เป็นความลับ

(2)กระจายหรือเผยแพร่ข้อความที่ละเมิดกฎหมาย, ข้อความที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางสังคม หรือข้อความที่ส่งผลเสียต่อการสร้างอารยธรรมที่ดีงามรวมถึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อลามก, การพนัน,ศาสนานอกรีต และสร้างความหวาดกลัว ฯลฯทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร, สัญลักษณ์พิเศษรวมไปถึงข้อความใด ๆ ที่เป็นภัย หรือคุกคามความปลอดภัยของผู้เยาว์

(3) ใช้งานเว็บไซต์ และบริการด้วยวิธีที่ละเมิดกฏหมายหรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ใช้

(4) ติดตาม,ก่อกวน, คุกคามหรือหลอกลวงผู้ใช้งานหรือ หรือสมาชิกของเรา

(5) สร้างตัวตนปลอม หรือปลอมแปลงเป็นบุคคล หรือกลุ่มอื่น ๆ ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปลอมแปลงเป็นทีมงาน หรือตัวแทนของ 37GAMES, แอดมินกระดานข่าว, เกมส์ไกด์, ผู้ใช้งาน,ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลสาธารณะ

(6) เยี่ยมชมบัญชีของผู้ใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) กระจายหรือเผยแพร่ข้อความที่ละเมิดกฎหมาย, ข้อความที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางสังคมหรือข้อความที่ส่งผลเสียต่อการสร้างอารยธรรมที่ดีงาม รวมถึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อลามก, การพนัน,ศาสนานอกรีต, สร้างความหวาดกลัว, เชื้อชาติ,ศาสนา, การเมือง, ผู้นำประเทศ, หยาบคาย, ประณาม,ข่มขู่, หลอกลวง, โจมตี,หมิ่นประมาท, ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด, ยาเสพติด เป็นต้น ฯลฯ ทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษร, สัญลักษณ์พิเศษ รวมไปถึงข้อความใด ๆ ที่เป็นภัยหรือคุกคามความปลอดภัยของผู้เยาว์

(8) เชื้อเชิญ,โฆษณา หรือเสนอแนะผลิตภัณฑ์, บริการ หรือธุรกิจด้านอื่น ๆ ขณะใช้บริการเว็บไซต์ หรือบริการ

(9) ส่งเนื้อหา,ข้อความ, เอกสาร, อีเมลขยะ,โฆษณาชวนเชื่อ, จดหมายลูกโซ่ หรือข้อความ, ข่าวสารต่าง ๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ยกเว้นเสียแต่ว่าเราได้เขียนหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) แชร์เว็บไซต์, บริการหรือบัญชีของรหัสผ่านกับฝ่ายที่สาม

(11) ส่งข้อความ,แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญา(ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้า, ความลับทางธุรกิจหรือสิทธิบัตร) หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ถูกจำกัดโดยทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายที่สาม(ทั้งแบบส่วนตัว และเผยต่อสาธารณะ) ยกเว้นเสียแต่ว่า ท่านเป็นผู้ถือครองสิทธิ์นี้หรือได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองสิทธิ์นี้ อีกทั้ง ได้รับอนุญาตจาก 37GAMESให้เผยแพร่ หรือรักษาข้อความ, วัตถุที่ได้รับอนุญาต

(12) แจ้ง,ป่าวประกาศถึงแหล่งที่มา, ฐานะ หรือเนื้อหาหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับข้อความผ่านเว็บไซต์, บริการ หรือแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม (เช่น กล่าวว่าเป็นผลงานของตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่)

(13) ใช้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ หรือบริการหาประโยชน์อื่น ๆครอบคลุมถึงการใช้ความขัดข้องต่าง ๆ มาหาผลประโยชน์ให้ตนเอง เป็นต้น

(14) ก่อกวน หรือระงับใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในนั้น รวมไปถึงการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือจากแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามโดยตรง

(15) ทำลายเว็บไซต์ หรือบริการ (รวมถึงการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือจากแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามโดยตรง) หรือเพิ่มภาระของเว็บไซต์ หรือบริการ เช่น ส่ง, แพร่กระจาย,เผยแพร่โปรแกรม, อุปกรณ์,ระบบ, ข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ ที่มีไวรัส หรือโค้ดอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลาย, ก่อกวนเว็บไซต์ หรือบริการของ 37GAMES หรือฝ่ายที่สาม

(16) โจมตีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์, บริการหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือโจมตีผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม, โจมตีผ่านบริการของแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม ครอบคลุมถึงการใช้แฮกเกอร์ หรือ DOS โจมตีเพื่อพยายามที่จะก่อกวนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว

(17) ตั้งใจก่อกวนการทำงานของเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือการแข่งขันอย่างยุติธรรม หรือบริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานอื่น ๆ มีสิทธิ์ใช้

  (18) ถอดรหัส, ดัดแปลง,รวบรวม, คัดลอก, จำแนกผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ หรือพยายามทำการใด ๆ ด้านเทคนิคต่อเว็บไซต์และบริการ ครอบคลุมถึงบริการบนเว็บไซต์, บริการผ่านเว็บไซต์ หรือบริการบนแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม

(19) ใช้,พัฒนา หรือแพร่กระจาย AI, อินเทอร์เน็ตบอต หรือสคริปต์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือพฤติกรรมอื่นที่เข้าข่ายหลอกลวง, หลอกใช้,แก้ไข, AI, แฮกเกอร์ หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึง หรือไม่ได้รับการอนุญาตเพื่อแก้ไข, ก่อกวน หรืออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม, ใช้งานเว็บไซต์, บริการ หรือส่วนใด ๆก็ตามโดยอัตโนมัติ หรือโปรแกรมฝ่ายที่สามของการบริการใด ๆบนแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม;

(20) การออกแบบ,Mirror sites หรือส่วนใด ๆ ของบริการซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจาก 37GAMESเป็นลายลักษณ์อักษร

(21) ซื้อขาย,แลกเปลี่ยนไอเทมสมมุติภายในเกมส์ หรือบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ 37GAMES (รวมไปถึงเงินสด) หรือในทางตรงกันข้าม

(22) ใช้การสนับสนุนทางเทคนิคของ 37GAMES แสวงผลโดยไม่ชอบ ครอบคลุมถึงการส่งรายงานที่ไม่เป็นความจริง

(23) บอกใบ้ หรือป่าวประกาศว่าการกระทำของท่านได้รับการสนับสนุนจาก 37GAMESโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 37GAMES เป็นลายลักษณ์อักษร

(24) รับ หรือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานของเว็บไซต์ และบริการ (ครอบคลุมถึงบริการใด ๆที่ผ่านทางแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม) เช่น ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆทั้งรหัสผ่าน,อีเมล์ หรือตำแหน่งที่อยู่

(25) แก้ไขส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือบริการ เพื่อตัวท่านเอง หรือทางธุรกิจครอบคลุมถึงการให้บริการใด ๆ ที่ผ่านทางแพลตฟอร์มที่สาม ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, อนุญาต,แบ่งแยก หรือแปลเว็บไซต์, บริการ หรือ

(26) ช่วยเหลือ,ยินยอม หรือสนับสนุนให้ฝ่ายใด ๆกระทำกิจกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น

(27) แพร่กระจายเนื้อหา, ข้อความที่ไม่มีความหมายใดๆ เป็นจำนวนมาก

หากท่านละเมิดกฎ หรือข้อตกลงฉบับนี้ 37GAMES มีสิทธิ์ที่จะ :

(1) ตักเตือนแจ้งให้ท่านทราบว่าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

(2) ปิด,ระงับ, สิ้นสุดหรือยุติบางส่วนของบัญชี หรือทั้งบัญชีของท่าน

(3) บังคับให้ท่านออก หรือหยุดการเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือบริการ

(4) หยุดระงับบัญชีของท่านชั่วคราว หรือถาวร

(5) ลบเนื้อหาใด ๆ ใน "บัญชี"

(6) ลบบัญชีของท่าน

(7) ถอนไอเทมสมมุติภายในเกมส์จากบัญชีของท่าน

(8) เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเนื้อหาใด ๆ จากบัญชีของท่าน

(9) เชิญท่านออกจากกลุ่มที่ท่านเป็นสมาชิก

(10) หัก หรือลบล้างบัญชีของท่าน หรือเนื้อหาใด ๆ ภายใน (ครอบคลุมถึงค่า Exp, ไอเทมสมมุติภายในเกมส์ หรือเลเวล) หรือ

(11) มาตรการอื่น ๆ ที่ 37GAMES เห็นว่าเหมาะสม

6. เว็บบอร์ด หรือเอกสารที่ให้กับเรา

ท่านสามารถเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บบอร์ด หรือเขตส่ง, ประกาศข้อความ (เว็บบอร์ด) ระหว่างท่าน และผู้อื่นผ่านเว็บไซต์(ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม) และบริการของเราได้ รูปภาพ, ข้อเสนอแนะ,คำแนะนำ, ข้อความ, คะแนน,แนวความคิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ("เอกสารที่ให้กับเรา" ) ที่ท่านประกาศ, ส่ง หรือทิ้งไว้ ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของเราซึ่งไม่สามารถเพิกถอน, ไม่สามารถกีดกันการใช้ของผู้อื่นได้, สามารถแบ่งแยกการอนุญาตได้, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้, มีอายุถาวร และสามารถโอนย้าย เพื่อนำไปใช้งาน, คัดลอก,แจกจ่าย, สร้างสรรค์ผลงานใหม่, แสดงโชว์,แสดงต่อสาธารณะ, แสดงตัวเลข,ผลิต, มอบให้ผู้อื่นผลิต, ขาย,เชื้อเชิญการขาย และนำเข้าเอกสารเหล่านี้ไม่ว่าเอกสารเหล่านี้จะมีจุดประสงค์เชิงการค้า หรือจุดประสงค์อื่นเราก็ไม่จำเป็นต้องชดเชยให้ท่าน หรือผู้มอบเอกสารดังกล่าว ท่านเข้าใจ และยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ใด และไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเอกสารที่ท่านให้กับเราครอบคลุมถึง หน้าที่ และการคุ้มครองใด ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้

ท่านทราบว่าอาจมีผู้ใช้งานอื่นแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ดความคิดเห็นเหล่านี้อาจไม่ถูกต้อง, หลอกลวง, ผิดกฏหมาย,ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเอกสารที่ให้กับเราเหล่านี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและเราก็ไม่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเอกสารดังกล่าว

เรามีอำนาจ แต่ไม่มีหน้าที่ : 1.แก้ไข, ดัดแปลง,ลบ, เคลื่อนย้ายหรือปฏิเสธเอกสารที่ให้กับเรา 2.ปิดกั้นสิทธิ์การเข้าเว็บบอร์ดของท่าน

7. การสิ้นสุด

เรามีอำนาจตัดสินใจที่จะสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งท่านทราบก็ได้ ดังนั้น เราสามารถสิ้นสุดบัญชีของท่าน(รวมไปถึงเนื้อหาใด ๆ ภายในบัญชี), เว็บไซต์, บริการ,เงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์, เอกสารที่มอบให้เรา หรือทั้งหมดที่กล่าวมา หรือสิทธิ์เยี่ยมชมและใช้งานบางส่วน ท่านเข้าใจ และยินยอมว่าเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆต่อการสิ้นสุดบัญชีของท่าน ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกิดขึ้นจากเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์, บริการ,เงิน และไอเทมสมมุติภายในเกมส์

เรามีอำนาจ แต่ไม่มีหน้าที่ซ่อมบำรุงบัญชี (ครอบคลุมถึงส่วนใด ๆ ), เว็บไซต์,บริการ, เงินและไอเทมสมมุติภายในเกมส์ และเอกสารที่มอบให้เรา

ข้อที่ 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,28 ยังคงมีผลใช้งานต่อ แม้ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกระงับ

8. อำนาจ และกฏหมาย

ท่านเข้าใจ และทราบว่าเยี่ยมชม, และใช้งานบริการ, เว็บไซต์ของเราภายใต้กฏหมายท้องถิ่น

9. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งาน

หากท่านส่งความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่น, ผลิตภัณฑ์,เกมส์ แอปพลิเคชั่น, เทคโนโลยี,ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ หรือความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ ("ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งาน" ) ท่านเข้าใจและยินยอมมอบกรรมสิทธิ์ให้เราซึ่งไม่สามารถเพิกถอน, ไม่สามารถกีดกันการใช้ของผู้อื่นได้, สามารถแบ่งแยกการอนุญาตได้, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้, มีอายุถาวร และสามารถโอนย้าย เพื่อนำไปพัฒนาในปัจจุบัน หรือภายหลัง, ใช้งาน,คัดลอก, แจกจ่าย, สร้างสรรค์ผลงานใหม่, แสดงโชว์, แสดงต่อสาธารณะ, แสดงตัวเลข, ผลิต,ให้ผู้อื่นผลิต, ขาย,เชื้อเชิญการขายและนำเข้าความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้จะมีจุดประสงค์เชิงการค้า หรือจุดประสงค์อื่นเราก็ไม่จำเป็นต้องชดเชยให้ท่าน หรือผู้มอบความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว ท่านเข้าใจและยินยอมว่า เราไม่มีหน้าที่ใด และไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆต่อความคิดสร้างสรรค์ที่ท่านให้กับเรา ครอบคลุมถึง หน้าที่ และการคุ้มครองใด ๆที่ไม่ได้กล่าวไว้

10. การใช้ข้อมูลเทคโนโลยี

ท่านยินยอมก่อนแล้วว่าเรามีอำนาจรับข้อมูลผ่านช่องทางเหล่านี้ :รับข้อมูลอุปกรณ์, อินเทอร์เน็ตหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของท่าน เพื่อจำแนก หรือจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ถูกกฏหมายรวมไปถึงข้อมูลของฮาร์ดแวร์, โปรแกรม ("ข้อมูลอุปกรณ์" ) กล่าวคือเราสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดมาตรการ, กฏหมาย หรือข้อบังคับ

เพื่อเยี่ยมชม และใช้งานบริการ, เว็บไซต์ของเราท่านมีหน้าที่รับผิดชอบด้านอุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

11. ความเป็นส่วนตัว

ในการเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการเราอาจต้องให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้เรา ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนำไปใช้งาน, จัดการ และคุ้มครองผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://ujoy.37GAMES.com/terms?zhZone=( "นโยบายความเป็นส่วนตัว" )ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

12. การประชาสัมพันธ์

เราสามารถโฆษณา หรือเชื้อเชิญ ( "ประชาสัมพันธ์" ) ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏหมายที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านอ่านอย่างละเอียด หากท่านตัดสินใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายท่านอาจต้องแจ้งข้อมูล, เซ็นสัญญา, ประกาศ หรือมอบสิทธิ์การใช้งานเกี่ยวกับประวัติ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านเพื่อให้สามารถร่วมกิจกรรมข้างต้นได้

13. การเชื่อมต่อข้อมูล

ท่านเข้าใจว่าการเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการท้องถิ่นต้องไม่ละเมิดกฏหมาย หากท่านเลือกที่จะเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์และบริการในประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์ ท่านต้องปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น

14. การละเมิดลิขสิทธิ์

หากท่านเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายทางการค้า(ตัวแทนผู้ถือครองลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายทางการค้า) และท่านเห็นว่าโปสเตอร์, เอกสารที่มอบให้เรา หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านโปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ global.support@37games.com

หากท่านเห็นว่าลิขสิทธิ์ของท่านละเมิดกฏหมายท้องถิ่นของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และกฏหมายของพื้นที่นั้น ๆ

15. การเผยแพร่ของฝ่ายที่สาม

เว็บไซต์ และบริการของเราอาจครอบคลุมถึงลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์และบริการของฝ่ายที่สาม ท่านเข้าใจและยินยอมว่าลิงก์เหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเราสนับสนุน, ยอมรับฝ่ายที่สาม, เว็บไซต์ของฝ่ายที่สามหรือบ่งบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับผู้บริหารเว็บไซต์ หรือบริการเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม หากท่านได้รับความเสียหายจากการเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการเหล่านี้ เราไม่มีหน้าที่และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ท่านยังเข้าใจเป็นอย่างดีว่าท่านก็จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงของฝ่ายที่สามที่ให้บริการเว็บไซต์ และบริการเหล่านั้น

16. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ และบริการ ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม หรือวัตถุใด ๆ ที่สามารถใช้ได้ บริการของเราล้วนเป็นแบบ"ปัจจุบัน" และไม่มีการรับรองของประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการรับรองรูปแบบใดก็ตาม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฏหมายที่รองรับ 37GAMESและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต, ผู้จัดหา, ลูกค้าโฆษณา, ผู้ให้การสนับสนุน, และผู้แทน ล้วนสละสิทธิ์การรับรองทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรรมสิทธิ์, การไม่ละเมิดสิทธิ, ความถูกต้อง, การซื้อขายได้และการรับรองไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บางอย่างรวมไปถึงการรับรองใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการซื้อขาย, กระบวนการปฏิบัติ หรือธรรมเนียมการค้า 37GAMES และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต, ผู้จัดหา,ลูกค้าโฆษณา, ผู้ให้การสนับสนุน, และผู้แทนไม่รับรองว่าท่านจะไม่ถูกรบกวน, ไม่มีความผิดพลาด หรือความปลอดภัยขณะใช้งานเว็บไซต์ และบริการ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุ หรือบริการผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม)หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์ หรือบริการ, เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ หรือบริการ, วัตถุ หรือบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สามจะไม่มีวัสดุหรือสิ่งที่เป็นภัย คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะหรือคำแถลงการณ์ของ 37GAMES หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต, ผู้จัดหา, ลูกค้าโฆษณา, ผู้ให้การสนับสนุน, ผู้แทน และสมาชิก หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์, ข้อมูล,แพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม หรือช่องทางอื่น ๆล้วนไม่มีการรับรองใด ๆ การใช้งานภายในเว็บไซต์ และเนื้อหา (ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม) ของท่าน ล้วนมีตัวท่านเองเป็นผู้รับความเสี่ยง

17.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

37GAMESและบริษัทลูก, ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต, ผู้จัดหา,ลูกค้าโฆษณา หรือผู้ให้การสนับสนุน เรา หรือประธานบริษัท, ผู้บริหาร,ลูกจ้าง, ที่ปรึกษา, ผู้แทน หรือตัวแทนอื่น ๆ ของเราล้วนไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้น จะเกิดขึ้นด้วยรูปแบบใดก็ตาม

"การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเว็บไซต์ และ/หรือบริการ หรือข้อตกลง, ความละเลย,ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการลงโทษภายใต้หลักการอื่น หรือการชดเชยจากความสูญเสียอื่น ๆ  (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชดเชยจากความสูญเสียของการงาน, ข้อมูล,หรือกำไร) ที่ รวมไปถึงบริการ, เอกสารที่ส่งให้, เว็บไซต์ของลิงก์ใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สามหรือการซื้อ,เยี่ยมชม หรือใช้งานโค้ด, ผลิตภัณฑ์ และบริการผ่านแพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามหากท่านไม่พอใจต่อเว็บไซต์, ข้อมูล(ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการ, ข้อมูลที่ส่งให้หรือเว็บไซต์ของลิงก์ใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม)วิธีเดียวที่ท่านสามารถทำได้คือ หยุดการใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูล,ข้อมูลที่ส่งให้, ผลิตภัณฑ์,บริการ หรือเว็บไซต์ของลิงก์ (หากสามารถใช้ได้)สำหรับความสูญเสีย, ความเสียหายและสาเหตุของการฟ้องร้อง หรือด้านอื่น ๆ ในข้อตกลง, การละเมิดสิทธิ(ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาด) ของ 37GAMES แบ่งการคำนวณค่าเสียหายหลังจำกัดเฉพาะการรับผิดเฉพาะ และสูงสุดออกเป็น 2 วิธี และเลือกใช้จำนวนที่ต่ำที่สุด ดังนี้ : (1) ยอดเงินรวม (หากมี) ที่ท่านชำระให้ 37GAMES ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ โดยยึดเวลาเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการเป็นหลัก (2) 1000USD แต่เนื่องจากในบางท้องที่ไม่อนุญาตให้ละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบความเสียหายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือความบังเอิญข้อจำกัดข้างต้นจึงไม่สามารถใช้กับท่านได้ ไม่มีการสื่อสารใด ๆ ระหว่างท่านและ 37GAMESหรือตัวแทนของ 37GAMES ที่สามารถละทิ้งข้อจำกัดทางความรับผิดชอบภายในข้อตกลงฉบับนี้ได้หรือทำการรับรองใด ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และท่านไม่สามารถร้องขอค่าเสียหายเพิ่มเติมได้จากจำนวนที่กล่าวไว้ในข้างต้นท่านเข้าใจดีว่า แม้วิธีใด ๆ ข้างต้นจะไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์พื้นฐานของท่านได้ข้อตกลงยกเว้นความสูญเสียของในข้อตกลงฉบับนี้ ก็ยังคงเป็นผล

18.ความไม่ถูกต้อง

ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ และบริการอาจไม่ถูกต้องและอาจถูกฝ่ายที่สามเปลี่ยนแปลง, แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเราขอไม่กล่าวใด ๆ ถึงความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ และบริการ

19. การปรับปรุงระบบ

37GAMESมีการปิดการใช้งานระบบชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเว็บไซต์, บริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่า 37GAMESไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ : (a) เว็บไซต์ และบริการไม่สามารถใช้งานได้ (b) การเสียหายของข้อมูล, การซื้อขายหรือข้อความอื่น ๆ ทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากการขัดข้องของระบบ (c) ข้อมูล,การซื้อขาย หรือข้อความอื่น ๆ เกิดความล่าช้า, ชำระเงินผิดพลาด หรือชำระเงินไม่สำเร็จ อันเนื่องมาจากการขัดข้องของระบบ (d) การปิดใช้งานอันเนื่องมาจากฝ่ายที่สาม (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ หรือบริการหรือบริษัทที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์, บริการเครือข่ายใดๆ,แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

20. การชดเชย

ท่านยินยอมที่จะชดเชยเพื่อคุ้มครอง 37GAMES และประธานบริษัท, ผู้บริหาร, พันธมิตร,ลูกจ้าง, ที่ปรึกษา, ผู้แทน เพื่อไม่ให้พวกเขาได้รับความเสียหาย, ความสูญเสีย, รับผิดชอบ, ชำระค่าใช้จ่าย (ครอบคลุมถึงค่าทนายทั้งหมดทั้งมวล) เนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ :(a)พฤติกรรมใดที่บ่งบอกว่าท่านเป็นผู้ประกาศ, ส่งมอบให้เรา หรือส่งข้อความไปยังเว็บไซต์ หรือบริการ หรือข้อความอื่น ๆที่เป็นการรุกราน หรือใช้วิธีอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางธุรกิจของฝ่ายที่สามหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ (b) ท่านละเมิด,ทำผิดต่อข้อตกลงฉบับนี้ หรือกฏหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (c) การเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการของท่าน (d) ท่านประกาศ,กระจาย หรือส่งไวรัส, โทรจัน,หนอนคอมพิวเตอร์, ระเบิดเวลา,ถอนการติดตั้งระบบ, โปรแกรมสายสืบ หรือระบบการทำงานอื่น ๆ ที่ส่งผลเสีย และ/หรือ (e) การประกาศ,แนวความคิดของผู้ใช้งานหรือข้อความที่ส่งผลร้ายต่อฝ่ายที่สามของท่าน ครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเฉพาะการดูถูก, หมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียงหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นภัย

21. ประกาศ

หากมีประกาศที่ต้องการส่งให้ 37GAMES สามารถส่งมาได้ที่ :  global.support@37games.com

เราจะส่งประกาศไปยังอีเมลที่ท่านให้เราไว้ขณะสมัครหรือเราสามารถส่งประกาศไปยังที่อยู่ที่ท่านให้เราไว้ขณะสมัคร (หากมี)

22. การสละสิทธิ์

หาก 37GAMESไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ก็ไม่ถือว่าสละสิทธิ์ต่ออำนาจ หรือข้อตกลงฉบับนี้ แต่หากมีการสละสิทธิ์ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และประทับตราของ 37GAMES จึงจะถือว่ามีผล

23. เขตอำนาจศาล

ความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงปัญหาการจัดทำ, การเป็นผลหรือการระงับข้อตกลงฉบับนี้ล้วนต้องส่งให้ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำประเทศสิงคโปร์ ( "SIAC") และปฏิบัติตามข้อบังคับของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำประเทศสิงคโปร์( "ข้อบังคับของ SIAC" ) ซึ่งข้อบังคับนี้ถูกนำมาใช้ในข้อตกลงฉบับนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

24. ระยะเวลาของกฏหมาย

หากเกิดการเรียกร้องสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือการเรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ต้องเสนอเรื่องภายใน 1 ปี หลังความขัดแย้งเกิดขึ้น

25. ความแยกจากกัน

หากเนื้อหาใด ๆ ภายในข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการยืนยันว่าละเมิดกฏหมาย, ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับให้ปฏิบัติตามได้เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆก็จะถือว่าเนื้อหาเหล่านี้สามารถแยกจากข้อตกลงฉบับนี้ได้และไม่มีผลกระทบต่อการเป็นผล และการปฏิบัติที่บังคับได้ของเนื้อหาส่วนอื่นของข้อตกลงฉบับนี้

26. การโอนย้าย

หากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 37GAMES ท่านไม่สามารถโอนย้าย หรือโอนกรรมสิทธิ์ข้อตกลง และอำนาจ, การอนุญาตใด ๆ ที่ได้รับจากข้อตกลงฉบับนี้ได้ แต่ 37GAMES สามารถโอนอำนาจ และการอนุญาตที่เกี่ยวข้องใด ๆภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้อย่างเสรี

27. ความสมบูรณ์ของข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นพิธีการการตกลงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ระหว่างท่านและเรา และถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงปากเปล่าหรือรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดที่ท่านได้ตกลงกับ 37GAMES ไว้ก่อนหน้านี้

28. อื่น ๆ

ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้พยายาม หรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างตัวแทน, บริษัทพันธมิตร, บริษัทร่วม, การว่าจ้างพนักงาน กับเจ้าของสิทธิ หัวข้อ, หัวข้อใด ๆ หรือเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ล้วนจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกไม่สามารถให้ความหมาย หรืออธิบายเงื่อนไข หรือข้อบังคับใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ได้ 37GAMESปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ภายใต้กฏหมายและกระบวนการทางกฏหมาย ซึ่งไม่สร้างความเสียหายต่อเงื่อนไขการเคารพตามกฎของรัฐบาล, ศาล และหน่วยงานของรัฐของ 37GAMES หรือเงื่อนไขของสิทธิการใช้งานเว็บไซต์ และบริการของท่าน (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามเป็นผู้ให้) รวมไปถึง สิทธิในการให้หรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ การใช้งานเหล่านี้ของ 37 GAMES ข้อตกลงฉบับนี้ และลายลักษณ์อักษรรูปแบบแผ่นประกาศที่ประกาศออกมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกรวมอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือกฏหมาย,กระบวนการทางกฏหมายเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งมีขอบเขตและเงื่อนไขเหมือนกับเอกสาร และบันทึกอื่น ๆ ในรูปแบบกระดาษที่จัดทำขึ้นและเก็บบันทึกไว้ในช่วงแรก ทุก ๆ ฝ่ายต่างยินยอมว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษขณะติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้

หากมีประกาศที่ต้องการส่งให้ 37GAMES สามารถส่งมาได้ที่ : global.support@37games.com