บุ๊คมาร์ค
บันทึกสู่เดสก์ทอป
ดาวห์โหลดGMThai Club

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและกฎกติกา
07/09/61

คำนำ

 

"ข้อตกลงการใช้บริการ" ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงนี้") ทำขึ้นระหว่างท่าน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") กับ 37Games และบริษัทในเครือและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "37Games") เพื่ออธิบายถึงข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์ 37Games และ/หรือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัทในเครือ (รวมทั้งเกมส์และการบริการทางเว็บไซต์อื่นๆที่แฟลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นของ 37Games กำลังให้บริการและกำลังจะเปิดให้บริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ")
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ 37Games หรือในหน้าลงทะเบียนของเกมส์อื่นๆและได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนหรือเมื่อได้รับและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่นจะถือว่าผู้ใช้ได้อ่านรายละเอียดแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ผู้ใช้จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยอ้างว่ายังไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้ดังนั้นโปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆในข้อตกลงนี้โดยละเอียดโดยเฉพาะเงื่อนไขการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดชอบกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อตกลงพิเศษของการเปิดบัญชีหรือการใช้ในบางบริการเราได้ใช้ตัวอักษรตัวหนาสีส้มเพื่อเน้นรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขการยกเว้นการจำกัดความรับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆที่สำคัญให้แก่ผู้ใช้แล้วนอกจากนี้ในเงื่อนไขข้อที่ 16 ของข้อตกลงนี้ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1.รายละเอียดการบริการ
1. 37Games
ขอสงวนการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการตามสถานการณ์ความเป็นจริงเช่นเว็บเกมส์เว็บบอร์ด (BBS) ห้องแชทอีเมลฯลฯ 37Games มีสิทธิ์ปรับปรุงระงับและหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดตลอดเวลา
2.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บางส่วนซึ่งในกรณีนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจนหากผู้ใช้ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถเลือกที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องได้
3. 37Games
เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเซิร์ฟเวอร์ทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่นคอมพิวเตอร์โมเด็มและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่นค่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
4.
ผู้ใช้ควรใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการโดยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าซอร์ฟแวร์เองทั้งหมด
2.
ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
1.
หลังจากผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและลงทะเบียนสำเร็จก็จะกลายเป็นผู้ใช้ของ 37Games และได้รับบัญชีผู้ใช้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชี 37Games") หลังลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขชื่อบัญชี 37Games ได้แต่จะแก้ไขรหัสผ่านของบัญชีได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
2.
ผู้ใช้จะต้องรักษาและรับผิดชอบผลจากการใช้บัญชี 37Games และรหัสผ่านทั้งหมดห้ามขายโอนให้ยืมและแบ่งปันบัญชี 37Games และรหัสผ่านกับผู้อื่นเพราะ 37Games จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม
3.
เมื่อผู้ใช้พบว่าบัญชี 37Games และรหัสผ่านถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยมิชอบหรือมีความผิดปกติต้องรีบแจ้งให้ 37Games ทราบเพื่อจัดการทันทีและมีสิทธิ์ขอให้ 37Games ระงับการใช้บัญชีและรหัสผ่านนี้ได้ชั่วคราวโดยทาง 37Games จะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจว่าจะระงับบัญชีและรหัสผ่านนี้ชั่วคราวหรือไม่
3.
ข้อมูลการลงทะเบียน
1.
ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน
(1)
ขณะลงทะเบียนบัญชี 37Games (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ผู้ใช้ควรแจ้งข้อมูลล่าสุดโดยละเอียดและเป็นจริงซึ่งข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมี: ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีเช่นชื่อบัญชี

37Games รหัสผ่านและบัญชี37Games (หรือขณะเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล) 37Games ผู้ใช้ขอ

โดยละเอียดและเป็นจริงซึ่งข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนมี: ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีเช่นชื่อบัญชี

37Games รหัสผ่านและบัญชี 37Games (หรือขณะเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูล) 37Games ผู้ใช้ขอยืนยันว่า: ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนบัญชี 37Games ด้วยตนเองและขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ลงทะเบียนเป็นจริงและครบถ้วนพร้อมยินดีรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามกฎหมายส่วน 37Games ควรเป็นพยานการลงทะเบียนบัญชีให้ข้อมูลลงทะเบียนเริ่มต้นหรือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอื่นๆที่จำเป็นพร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายตุลาการที่เกี่ยวข้อง
(2)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ใช้ลงทะเบียนอาจจะถูก 37Games ใช้เป็นข้อมูลในการระบุตัวตนของผู้ใช้ผู้ใช้ยินยอมให้ 37Games ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ใช้
(3)
หากข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งต่อ 37Games ไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงหรือไม่มีผลตามกฎหมายหรือไม่ได้อัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดหรือมีความน่าสงสัยอื่นๆ 37Games มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการจนกว่าผู้ใช้จะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเมื่อ 37Games ใช้มาตรการระงับการใช้บริการของผู้ใช้จะมีการแจ้งระยะเวลาให้ผู้ใช้ทราบและเมื่อครบเวลาที่กำหนด 37Games จะต้องฟื้นฟูสภาพการใช้บริการให้กับผู้ใช้ทันที
(4) 37Games
มีสิทธิ์ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเป็นความจริงและมีผลตามกฎหมายหรือไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้มีหน้าที่ดูแลและรักษาบัญชีและรหัสผ่านให้ดีและใช้บัญชีและรหัสผ่านให้ถูกต้องและปลอดภัยหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจนทำให้บัญชีและรหัสผ่านสูญหายหรือบัญชีถูกลักลอบใช้จนทำให้เกิดความเสียหายต่ออีกฝ่ายหรือผู้อื่นจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
2.
ดูข้อมูลลงทะเบียน
ผู้ใช้มีสิทธิ์ดูข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่ "ศูนย์ผู้ใช้" ในเว็บไซต์ 37Games(https://gmthai.37games.com)
3.
แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน
ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาที่หน้า "ศูนย์ผู้ใช้" ในเว็บไซต์ 37Games หรือตามช่องทางที่ 37Games ได้ประกาศไว้โดยทาง 37Games ควรให้บริการนี้แก่ผู้ใช้ทันทีแต่หลังจากลงทะเบียนสำเร็จจะไม่สามารถแก้ไขชื่อสกุลรหัสประชาชนและชื่อบัญชี 37Games ที่กรอกในขณะลงทะเบียน (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ได้อีกยกเว้นในกรณีพิเศษโปรดกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ
4.
ผู้ใช้ยินยอมให้ยึดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 37Games (เช่นประวัติการล็อกอินประวัติการใช้บริการหลังล็อกอินข้อมูลเติมเงินฯลฯ) ที่บันทึกโดยระบบของ 37Games เป็นหลัก 4.การเปิดเผยและปกป้องข้อมูล
1.
ข้อมูลลงทะเบียนที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้และข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอยู่ในขอบเขตการควบคุมของ 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลผู้ใช้") จะถูกเปิดเผยและปกป้องตามข้อกำหนดนี้
2.
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหรือมียินดีที่จะแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนทาง 37Games อาจจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 37Games เซิร์ฟเวอร์อาจจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้บางส่วนอัตโนมัติซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นความลับทางธุรกิจของ 37Games
3.
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นหลักการพื้นฐานของ 37Games โดย 37Games จะใช้เทคโนโลยีและมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้
4. 37Games
ขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่สามยกเว้น 4 กรณีต่อไปนี้:
(1)
ผู้ใช้ (หรือผู้ปกครองของผู้ใช้) ยินยอมหรือมีความต้องการให้ 37Games เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้
(2) 37Games
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามข้อบังคับทางกฎหมาย
(3) 37Games
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามคำสั่งศาล

(4) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ในขณะฟ้องร้องคดีหรืออนุญาโตตุลาการต่อผู้ใช้เพื่อปกป้อง

(3) 37Games จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามคำสั่งศาล

(4) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ในขณะฟ้องร้องคดีหรืออนุญาโตตุลาการต่อผู้ใช้เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ 37Games (ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ)
5.
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นปกติ 37Games อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บางส่วนให้กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบริษัทในเครือของ 37Games และบริษัทที่สามแต่ก่อนที่ 37Games จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้กับบริษัทที่สามเหล่านี้จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อนโดยที่บริษัทที่สามจะต้องมีหน้าที่รักษาข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยเช่นเดียวกับ 37Games

6. ตามนโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ 37Games มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์และจัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
7. 37Games
จะใช้วิธีการทางธุรกิจที่เหมาะสมปกป้องข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยที่สุดโดยเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ใช้ล้วนมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลได้

5.สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้
1.
ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ตามข้อกำหนดอื่นๆที่มีการประกาศและปรับปรุงในข้อตกลงนี้
2.
ผู้ใช้สามารถใช้มือถือผูกมัดหน้าเว็บไซต์ 37Games เพื่อรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมส์เช่นกิจกรรมโปรโมชั่นฯลฯก่อนใคร
3.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการผู้ใช้มีสิทธิ์กำกับการทำงานของ 37Games และพนักงานของ 37Games ว่าเป็นไปตามมารตรฐานที่ได้ประกาศไว้หรือไม่และยังแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ด้วย
4.
หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้หรือมีไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขในภายหลังหรือไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ตลอดเวลาหากผู้ใช้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการแล้วทาง 37Games จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้อีก
6.
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้
1.
ผู้ใช้ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ตามข้อตกลงนี้ผู้ใช้ยินดีรับผิดชอบผลจากการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังการล็อกอินบัญชีผู้ใช้หากผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อตงลงนี้ผู้ใช้ยินดีจะรับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 และ 15 ข้อตกลงที่ 14 และเงื่อนไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2.
ขณะที่ใช้บัญชีของ 37Games ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทุกอย่างที่ตนเป็นผู้เผยแพร่โดยเนื้อหาที่ผู้ใช้เผยแพร่ต้องห้ามกล่าวถึงเนื้อหาต่อไปนี้:
(1)
ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(2)
กระทบต่อความปลอดภัยของประเทศเปิดเผยความลับของประเทศริดรอดอำนาจทางการเมืองทำลายความปรองดองของคนในประเทศ
(3)
ทำให้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศเสียหาย
(4)
ทำให้ประชาชนแตกแยกและบาดหมางทำลายความสามัคคีของคนในประเทศ
(5)
ทำลายนโยบายทางศาสนาเผยแพร่ศาสนานอกรีตและสร้างความหลงเชื่อผิดๆ
(6)
ปล่อยข่าวเท็จทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายทำลายความมั่นคงทางสังคม
(7)
เผยแพร่ข้อมูลที่ส่อในทางอนาจารลามกการพนันความรุนแรงฆาตกรรมสร้างความหวาดกลัวหรือใส่ร้ายผู้อื่น
(8)
ดูหมิ่นลบหลู่และใช้คำพูดที่ส่อเจตนาไม่ดีโจมตีผู้อื่นละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น
(9)
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนรวม/ส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
(10)
ฝ่าฝืนหลักมนุษยธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
(11)
ทำลายกฎระเบียบความเรียบร้อยภายในเกมส์

(12) เนื้อหาอื่นๆที่กล่าวถึงข้อห้ามทางกฎหมายและกฎการปกครอง

(11) ทำลายกฎระเบียบความเรียบร้อยภายในเกมส์

(12) เนื้อหาอื่นๆที่กล่าวถึงข้อห้ามทางกฎหมายและกฎการปกครอง
3.
ชื่อบัญชี 37Games ชื่อตัวละครและชื่อสำนักต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาการเมืองผู้นำประเทศลามกหยาบคายประณามข่มขู่หลอกลวงโจมตีหมิ่นประมาทก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยาต้องห้ามเป็นต้น
4.
ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดในเกมส์ของตัวเองโดยห้ามทำในสิ่งต่อไปนี้:

  1. (1)  ใช้วิธีการใดๆเพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

  2. (2)  ใช้วิธีการใดๆเพื่อแอบอ้างแพลตฟอร์มหรือระบบเกมส์เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อผู้ใช้

อื่น

  1. (3)  ใช้วิธีการหรือช่องทางใดๆทำเกิดความขัดแย้ง;

  2. (4)  ใช้วิธีการใดๆเพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลการใช้เซิร์ฟปลอมโทรจันโปรแกรมโกงไวรัสและ

อื่นๆ
(5)
ใช้วิธีการใดๆเพื่อกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลการอัปเกรดตัวละครแทน
(6)
ใช้วิธีการใดๆเพื่อกระจายหรือเผยแพร่ช่องทางการซื้อ-ขายบัญชีเกมส์เงินในเกมส์และไอเทมในเกมส์นอกเหนือจากช่องทางการซื้อ-ขายที่ 37Games ให้บริการ
(7)
เผยแพร่วลีที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือข้อความที่ไร้ความหมายหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมส์และแพลตฟอร์ม 37Games จำนวนมาก
(8)
เผยแพร่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นนอกโลกเกมส์
(9)
เปิดเผยข้อมูลจริงของผู้ใช้อื่นผู้อื่น(ที่ไม่ใช่ผู้ใช้) หรือพนักงานของ 37Games
(10)
เผยแพร่หรือประกาศข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายข้อมูลที่ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางสังคมหรือข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อการสร้างอารยธรรมที่ดีงามรวมถึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสื่อลามกการพนันศาสนานอกรีตและสร้างความหวาดกลัวฯลฯ
(11)
ใช้วิธีการใดๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและลิงก์โฆษณาประเภทต่างๆ
(12)
แสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำลายหรือโจมตี 37Games
(13)
แสดงความเห็นหรือมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมายหลักจริยธรรมทางสังคมหรือข้อกำหนดของเกมส์
5.
ห้ามผู้ใช้รบกวนหรือขัดขวางการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games โดยห้ามทำในสิ่งต่อไปนี้:
(1)
โจมตีหรือบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด
(2)
ปลดล็อกหรือแก้ไขแอปพลิเคชั่นที่ 37Games ให้บริการ
(3)
โจมตีหรือบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games หรือโปรแกรมเกมส์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด (4) รบกวนหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games
(5)
ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในเกมส์หรือเผยแพร่ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug)
(6)
ใช้ผลประโยชน์จาก Bug (ข้อบกพร่องต่างๆได้แก่ระบบโปรแกรมการตั้งค่าเกมส์ฯลฯหรืออื่นๆที่ไม่เหมาะสม) ฉกฉวยผลประโยชน์ข้อบกพร่องของโปรแกรมหรือทำให้เกิดความวุ่นวายภายในเกมส์หรือใช้ประโยชน์จาก Bug และข้อบกพร่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัว
(7)
ผลิตใช้ประกาศเผยแพร่เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความยุติธรรมภายในเกมส์ (หมายถึงเอกสารหรือโปรแกรมที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ในเกมส์แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อแพลตฟอร์ม 37Games หรือซอร์ฟแวร์เกมส์) รวมถึงโปรแกรมโกงและโปรแกรมช่วยโกง (รวมถึงบอทอัตโนมัติอัปเลเวลอัตโนมัติกินยาอัตโนมัติผ่านภารกิจอัตโนมัติเร่งสปีดหรือการปฏิบัติอื่นๆที่เกินขอบเขตที่เกมส์กำหนดไว้)
(8)
ห้ามแก้ไขโปรแกรมในแอปพลิเคชั่นและทุกพฤติกรรมเช่นเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือยกเลิกฟังก์ชั่นที่แพลตฟอร์ม 37Games ได้กำหนดไว้อยู่แล้วจนส่งผลให้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกิดความผิดปกติ

6. ห้ามผู้ใช้ก่อความวุ่นวายภายในเกมส์โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

ความผิดปกติ

6. ห้ามผู้ใช้ก่อความวุ่นวายภายในเกมส์โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:
(1)
หยุดอยู่ในตำแหน่งพิเศษหรือไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน (รวมถึงผู้รับสมัครกิจกรรม "ทูตอพยพ" นักวาร์ปจุดวาร์ปฯลฯ) จนรบกวนผู้ใช้อื่น
(2) PK
ด้วยเจตนาที่ไม่ดีก่อกวนขู่กรรโชกเป็นต้น
(3)
เชิญชวนให้ผู้ใช้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปกติ (รวมถึงการท่องเที่ยวรวมตัวเพื่อก่อเหตุฯลฯ)
(4)
ใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันแอบอ้างเป็นผู้อื่น NPC หรือตัวละครเพื่อทำการหลอกลวง
7.
ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้ดูแลเกมส์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "GM") ได้แต่ในขณะที่พูดคุยไม่ควรทำสิ่งต่อนี้ไป:
(1)
แอบอ้างว่าเป็นระบบหรือ GM
(2)
หลอกลวงหรือมีเจตนาจะหลอกลวง GM รวมถึงทำให้ GM เข้าใจผิดปฏิเสธการให้ข้อมูลให้ข้อมูลเท็จและมีพฤติกรรมต่างๆที่เข้าข่าย "หลอกลวง" GM
(3)
ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำของ GM เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์ GM อาจจะมีการแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆซึ่งผู้ใช้จะเพิกเฉยหรือขัดขวางการทำงานของ GM ในข้อนี้ไม่ได้
(4)
รบกวนการทำงานของ GM ซึ่งรวมถึง: ขอไอเทมสมมติในเกมส์จาก GM (รวมถึงเงินและไอเทมในเกมส์ต่างๆในเกมส์) เรียก GM บ่อยเกินไปหรือส่งข้อความเท็จให้ GM ส่งคำขอให้ช่วยแก้ปัญหาหรือปัญหาที่ได้คำตอบไปแล้วให้กับ GM ซ้ำซาก
(5)
ด่าว่าด้วยถ้อยคำที่หยามคาบคุกคามหรือโจมตี GM ด้วยเจตนาที่ไม่ดี
8.
ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสของตัวเองไว้ให้ดีหากบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหายจากตัวของผู้ใช้เองผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
9.
ผู้ใช้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อตัวผู้ใช้เองได้เท่านั้นผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการขายหรือเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆได้
10.
ยกเว้นจะได้รับหนังสืออนุญาตจาก 37Games ผู้ใช้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ได้รวมถึงการเก็บค่านายหน้าในการซื้อ-ขายไอเทมในเกมส์ขายไอเทมในเกมส์เพื่อผลกำไรเป็นต้น
11.
ห้ามผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games เพื่อกิจกรรมต่อไปนี้:
(1)
เข้าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ 37Games หรือใช้ทรัพยากรในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนได้รับอนุญาต
(2)
ลบแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก์ขั่นในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนได้รับอนุญาต
(3)
มีการเข้าไปเก็บจัดการหรือโอนข้อมูลในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลบแก้ไขหรือเพิ่มเติมโปรแกรมแอปพลิเคชั่นก่อนได้รับอนุญาต
(4)
มีเจตนาสร้างหรือปล่อยไวรัสเพื่อทำลายโปรแกรม
(5)
พฤติกรรมอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
12.
ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากจอมอนิเตอร์เป็นหลักฐานเพื่อตัดสินว่าผู้ใช้มีการใช้โปรแกรมโกงเพื่อทุจริตเกมส์หรือไม่
13.
หาก 37Games พบว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมหรือมีข้อมูลผิดปกติสามารถทำการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้นี้เพื่อใช้ผลจากการสังเกตและบันทึกนี้ตัดสินว่าได้กระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้ตามข้อตกลงนี้หรือไม่
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ไอเทมและเงินสมมติในเกมส์ 37Games ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่แฮคบัญชีและผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการแฮคบัญชีอย่างรุนแรงเมื่อ 37Games พบหรือสงสัยในพฤติกรรมที่เข้าข่ายการแฮคบัญชีต่อไปนี้จะมีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 4 และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกัน

37Games ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:(1)แฮคบัญชี;(2)แฮคไอเทมในเกมส์ (3)แฮค

ที่ 14เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 4 และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกัน

37Games ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อผู้ที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:(1)แฮคบัญชี;(2)แฮคไอเทมในเกมส์ (3)แฮคเงินในเกมส์ (4)แฮคบัญชี/และรหัสผ่าน (5)ถ่ายโอนไอเทมใน IP ที่ผิดปกติ (6)การแฮคบัญชีและพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อรักษาความยุติกรรมภายในเกมส์ 37Games มีสิทธิ์เรียกคืนหรือบล็อกไอเทมและบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้แฮคบัญชีแต่ได้รับไอเทมจากผู้ที่มีพฤติกรรมการแฮคผู้ใช้ควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการแฮคผู้ใช้ควรช่วยกันรักษากฎระเบียบภายในเกมส์เมื่อ 37Games พบหรือสงสัยว่าการร้องเรียนเรื่องการแฮคบัญชีไม่เป็นความจริง 37Games มีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อตกลงที่ 6 เงื่อนไขข้อที่ 14 เงื่อนไขข้อที่ 15 ข้อตกลงข้อที่ 14 และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

14. หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้ที่กล่าวมาทั้งหมด 37Games มีสิทธิ์ลงโทษผู้ใช้ที่ทำผิดรุนแรงตามมาตรการต่อไปนี้และผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น:
(1)
ตักเตือน: การตักเตือนจะใช้กับผู้ที่มีฝ่าฝืนนโยบายเกมส์สถานเบาซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้บริหารจัดการเกมส์

(2) ห้ามพูด: ปิดช่องแชทของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎบางส่วนหรือทั้งหมดระงับการใช้ฟังก์ชั่นแชทของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎทำให้ผู้ใช้นี้ไม่สามารถสนทนากับผู้ใช้อื่นได้จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูกยกเลิก
(3)
บังคับออฟไลน์: บังคับให้ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎออฟไลน์เกมส์เพื่อหยุดการกระทำของผู้เล่นในขณะนี้ (4) บล็อกบัญชี: ระงับบัญชีของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎทำให้ผู้ใช้นี้ล็อกอินบัญชีเกมส์บางเกมส์ของ 37Games ไม่ได้ชั่วคราวหรือถาวร

(5) กักตัวชั่วคราว: ย้ายตัวละครของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎไปอยู่ในฉากพิเศษทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆในเกมส์ได้จนกว่าบทลงโทษนี้จะครบกำหนดหรือถูกยกเลิก
(6)
ลบตัวละคร: ลบตัวละครในเกมส์บางเกมส์ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎเพื่อไม่ให้ตัวละครนี้ปรากฏในโลกเกมส์

(7) ลบบัญชี: ระงับบัญชีของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎถาวรทำให้ผู้ใช้นี้ล็อกอินบัญชีของแพลตฟอร์ม 37Games ไม่ได้ตลอดไปรวมถึงการลบข้อมูลทั้งหมดในข้อมูลเกมส์ถาวรเช่นลงทะเบียนข้อมูลตัวละครไอเทมและเงินในเกมส์ฯลฯ
(8)
เรียกเก็บไอเทมในเกมส์คืน: เรียกเก็บไอเทมในเกมส์ที่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎได้มาจากการโกงหรือด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ถูกต้องได้แก่เงินและไอเทมในเกมส์

(9) แก้ไขชื่อ: บังคับแก้ไขชื่อในเว็บบอร์ดชื่อตัวละครหรือชื่อสำนักในเกมส์ฯลฯของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎ (10) ยุบองค์กร: ยุบองค์กรต่างๆของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎเป็นผู้ก่อตั้งเช่นสำนักกิลด์ฯลฯ
(11)
ลดค่าต่างๆในเกมส์: ลดค่าต่างๆในเกมส์ของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎเช่นเลเวลตัวละครโกลด์ค่าประสบการณ์ฯลฯ

(12) บล็อก IP: บล็อก IP ล็อกอินเซิร์ฟเวอร์ในเกมส์บางเกมส์ที่ผิดปกติของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎชั่วคราวหรือถาวร
(13)
รับผิดชอบตามกฎหมาย: เมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นหรือ 37Games หรือฝ่าฝืนกฏข้อบังคับจริงผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่งและ/หรือทางอาญาเช่นขณะที่ผู้ใช้เล่นเกมส์ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลที่สามจนถูกเรียกร้องค่าเสียหายผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

15.หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อบังคับในข้อปฏิบัติของผู้ใช้จริง 37Games มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนกฎรับผิดชอบเนื่องจากผู้ใช้ผิดสัญญาได้รวมถึงรับฟื้นฟูภาพลักษณ์แก้ไขผลกระทบชดเชยค่าเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อ 37Games ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมทั้งต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่ 37Games ได้จ่ายไปก่อนจากการฝ่าฝืนกฎของผู้ใช้

7.การดูแลเกมส์
1.
ผู้ดูแลเกมส์
(1)
ผู้ดูแลเกมส์หรือที่เรียกว่า GM (Game Master) หมายถึงพนักงานของ 37Games ที่มีหน้าที่ดูแล

และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์

(1) ผู้ดูแลเกมส์หรือที่เรียกว่า GM(Game Master) หมายถึงพนักงานของ 37Games ที่มีหน้าที่ดูแล

และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเกมส์
(2) GM
จะไม่แทรกแซงการเล่นเกมส์ของผู้ใช้ไม่ใช้วิธีการต่างๆในการขอข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ใช้ไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้หรือตอบคำถามเกี่ยวกับกลยุทธิ์เทคนิคต่างๆของเกมส์
(3)
เมื่ออยู่ในเกมส์ผู้ใช้ควรเคารพเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการทำงานของ GM หากมีข้อเสนอแนะควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อร้องเรียน
2.
การโอนย้ายข้อมูลเกมส์ 37Games ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกหรือรวมเซิร์ฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้ 37Games มีสิทธิ์โอนย้ายข้อมูลตัวละครในเกมส์ของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
8.
นโยบายค่าบริการ
1. 37Games
จะชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของค่าบริการวิธีเก็บค่าบริการวิธีซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ 37Games (รวมถึงเว็บไซต์เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ 37.com)
2. 37Games
มีสิทธิ์กำหนดมาตรฐานและวิธีเก็บค่าบริการของผลิตภัณฑและบริการซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการต่างกันอาจจะมีการกำหนดมาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการที่ต่างกันหรือกำหนดมาตรฐานค่าบริการและวิธีเก็บค่าบริการตามระดับของผลิตภัณฑ์และบริการนอกจากนี้ 37Games ยังมีสิทธิ์แก้ไขนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการได้ตลอดเวลา 37Games จะแจ้งข้อมูลมาตรฐานค่าบริการวิธีเก็บค่าบริการวิธีการซื้อหรือข้อมูลอื่นๆของนโยบายค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ในตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุดของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการนี้
3.
สำหรับค่าบริการของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้หากผู้ใช้ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามนโยบายค่าบริการที่ 37Games กำหนดไว้ 37Games มีจะสิทธิ์ระงับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้ทันที
4.
ผู้ใช้ไม่สามารถขอคืนเงินที่ได้มีการชำระค่าบริการไปแล้วจาก 37Games (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คืนเงิน") ยกเว้นมีข้อกำหนดชี้แจงเพิ่มเติมไม่ว่าค่าบริการนี้ใช้จะถูกใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม 37Games มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้หรือไม่เมื่อไหร่หรือด้วยวิธีใดเมื่อ 37Games ตกลงที่จะคืนเงินให้ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากการใช้บัตรเครดิตหรือชำระเงินผ่านมือถือซึ่ง 37Games จะมีสิทธิ์หักค่าบริการจากผู้ใช้โดยตรงยอดเติมเงินเงินสมมติไอเทมสมมติฯลฯที่ 37Games แจกให้ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจะไม่สามารถขอคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้ 9.ไอเทมในเกมส์
1. 37Games
หรือบริษัทหุ้นส่วนขอสงวนสิทธิ์การจัดการไอเทมสมมติต่างๆที่ 37Games (รวมถึงแพลตฟอร์มเกมส์เกมส์เว็บบอร์ด) ให้บริการได้แก่โกลด์ซิลเวอร์ไอเทมอุปกรณ์ฯลฯแต่เพียงผู้เดียวโดยผู้ใช้จะมีสิทธิ์ใช้ไอเทมสมมติตามกฎหมายและข้อกำหนดในเกมส์เท่านั้นเมื่อผู้ใช้ซื้อสิทธิ์การใช้ไอเทมสมมติจะถือว่าได้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วจึงไม่สามารถขอคืนไอเทมสมมตินี้ได้ในทุกกรณี
2.
หากตัวละครถูกลบหรือรีสโตร์สูญเสียไอเทมสมมติหรือโกลด์เนื่องจากตัวของผู้ใช้หรือปัญหาอินเทอร์เน็ตยกเว้นเซิร์ฟขาดการเชื่อมต่อในวงกว้าง 37Games จะขอรับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้น 3. 37Games ตระหนักถึงความซับซ้อนในการซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ตจึงได้กำหนดให้ผู้ใช้ซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของ 37Games เท่านั้นห้ามผู้ใช้ซื้อ-ขายไอเทมสมมติกันเอง 37Games ต่อต้านการซื้อ-ขายไอเทมสมมตินอกระบบ (รวมถึงการเข้าร่วมการซื้อ-ขายนอกระบบให้ความช่วยเหลือผู้ที่ซื้อขายนอกระบบและถ่ายโอนไอเทมสมมติเป็นต้น) และไม่คุ้มครองผลลัพธ์ใดๆที่เกิดจากการซื้อ-ขายนอกระบบของผู้ใช้ปัญหาและข้อพิพาทต่างๆที่เกิดจากการซื้อขายนอกระบบรวมถึงการถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินหรือไอเทมสมมติล้วนไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games และจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณีโดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
4. 37Games
ไม่ยอมรับผลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจากการซื้อ-ขายนอกระบบและจะถือว่าไอเทมสมมติที่ผู้ใช้ได้จากการซื้อ-ขายนอกระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 37Games มีสิทธิ์ใช้มาตรการที่สอดคล้อง

จัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อ-ขายนอกระบบและไอเทมสมติตัวละครในเกมส์และบัญชี

ผู้ใช้ได้จากการซื้อ-ขายนอกระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 37Games มีสิทธิ์ใช้มาตรการที่สอดคล้อง

จัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อ-ขายนอกระบบและไอเทมสมติตัวละครในเกมส์และบัญชี 37Games ตามเงื่อนไขข้อที่ 6 ในข้อตกลงนี้ยกเว้นการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มซื้อ-ขายที่ 37Games ได้กำหนดไว้
10.
วิธีการบริการการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
1. 37Games
จะพยายามให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่องแต่ 37Games อาจมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกมส์ที่ให้บริการหรือวิธีการให้บริการเนื้อหาที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
2.
เพื่อเพิ่มเนื้อหาเกมส์และบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆของ 37Games ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขณะที่ให้บริการเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์จะมีการอัปเดตและปรับปรุงฟังก์ชั่นต่างๆอยู่เสมอหลังอัปเดตเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์รายละเอียดการตั้งค่าต่างๆในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์จะยึดตามประกาศของเกมส์และแพลตฟอร์มเป็นหลัก
3.
หาก 37Games จำเป็นต้องหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการในบางอย่างหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง 37Games จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนล่วงหน้าและหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
4.
ในกรณีของเงื่อนไขข้อที่ 3 ของข้อตกลงนี้และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games อาจถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ (รวมถึงบัญชีและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับผู้ให้บริการที่จะมาให้บริการต่อจากนี้ผู้ใช้ยินยอมและให้สิทธิ์ 37Games ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวและยอมรับว่าหลัง 37Games ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น 37Games จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้อีกแต่ 37Games ไม่รับรองว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมหรือวิธีให้บริการที่เหมาะสมมาให้บริการต่อจาก 37Games ได้หรือไม่และไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการและแนวเกมส์ที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการที่ 37Games หาได้นั้นจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 11.การระงับและยกเลิกการบริการ
1.37Games
มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆตามข้อตกลงนี้ซึ่ง 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้:
(1)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้แจ้งไม่เป็นความจริง
(2)
ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
2.
ผู้ใช้ทราบดีว่าบัญชีมีวันหมดอายุและตกลงที่จะต้องล็อกอินบัญชีอยู่เสมอเพื่อยื่นระยะเวลาผู้ใช้ทราบดีว่า 37Games มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกและลบข้อมูลทุกอย่างในบัญชีที่หมดอายุแล้ว
(1)
หากหลังลงทะเบียนผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินบัญชีเป็นเวลานานและไม่มีประวัติการเติมเงินใดๆในบัญชีนี้ 37Games จะมีสิทธิ์ยกเลิกและลบข้อมูลต่างๆในบัญชีนี้
(2)
สำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี/ตัวละครของผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games สามารถดูได้ที่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆหรือบนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
3.
เพื่อให้เกมส์แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้เป็นปกติ 37Games จะต้องปิดปรับปรุงเกมส์แพลตฟอร์มและเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอหรือปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อผู้ใช้ก็เข้าใจและยอมรับการหยุดให้บริการชั่วคราวจากสาเหตุข้างต้น 37Games จะพยายามหลีกเลี่ยงการหยุดให้บริการและจะใช้เวลาในการปรับปรุงให้น้อยที่สุด
4.
เพื่อให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอย่างมั่นคงและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 37Games มีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดหรือยกเลิกให้บริการเซิร์ฟเวอร์บางส่วนหรือทั้งหมดโดย 37Games จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้:
(1)
กำหนดเวลาตรวจสอบพัฒนาอัปเดตซอร์ฟแวร์ฯลฯ
(2)
เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหายจนให้บริการตามปกติไม่ได้
(3)
อุปกรณ์ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์และอีเมลขัดข้อง
(4)
ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

(5) ในกรณีฉุกเฉินได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม

(4) ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

(5) ในกรณีฉุกเฉินได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่สาม
(6)
มีสาเหตุมาจากบุคคลที่สามหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถต้านทานได้
5.
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะหยุดให้บริการด้วยสาเหตุใดก็ตามผู้ใช้ควรใช้มาตรการที่เหมาะสมจัดการไอเทมสมมติในเกมส์และแพลตฟอร์มเกมส์ด้วยตัวเองโดยอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตผู้ใช้จะใช้การหยุดให้บริการมาเป็นเหตุผลเพื่อเรียกร้องให้ 37Games รับผิดชอบไม่ได้ยกเว้นการชดใช้หรือชดเชยในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อเงินสมมติในเกมส์แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้รวมทั้งการเรียกร้องค่าชดเชยจากการใช้บัญชีหรือไอเทมสมมติในเกมส์ต่อไม่ได้
12.
การจำกัดความรับผิดชอบ
1. 37Games
จะรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้เท่านั้นแต่ไม่รับรองเอกสารบรรจุภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นๆทั้งที่แจ้งชัดเจนและไม่ชัดเจน (หากมี)
2. 37Games
จะรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์หรือโปรแกรมและบริการที่ "กำลังมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดทั้งหมด" โดยรับรองว่า:
(1)
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ 37Games จะตรงกับความต้องการที่ 37Games ได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ
(2)
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ 37Games จะตรงกับคำมั่นสัญญาด้านบริการที่ 37Games ได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ
(3) 37Games
จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับทางธุรกิจเท่านั้น
3. 37Games
จะไม่มีการให้ความรับรองต่อข้อผิดพลาดใดๆทั้งที่เห็นชัดเจนและไม่ชัดเจนรวมถึงการรับรองทางการตลาดการประยุกต์ใช้ความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์แบบภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
4. 37Games
ไม่ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ไม่ถูกระงับการให้บริการปลอดภัยและไม่ถูกรบกวนและไม่รับรองว่าจะเกิดข้อผิดพลาดและจะส่งข้อมูลได้ทันทีราบรื่นและถูกต้องภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
5.
ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าการเลือกรับข่าวหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจาก 37Games ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้เองผู้ใช้ยินดีรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นระบบเสียหายข้อมูลสูญหายและภาวะเสี่ยงอื่นๆที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้ใช้เองทั้งหมด 37Games ไม่ขอรับรองต่อบริการซื้อสินค้าขั้นตอนซื้อ-ขายข้อมูลรับสมัครที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะข้อมูลที่ประกาศโดยฝ่ายที่สาม
6.
หากระบบขัดข้องระบบความปลอดภัยรั่วไหล (SecurityVulnerability) โปรแกรมมีช่องโหว่ (Bug) โปรแกรมผิดปกติฯลฯ 37Games มีสิทธิ์รีสโตร์ข้อมูลเกมส์กลับไปยังวันที่กำหนดเพื่อความสมดุลภายในเกมส์ผู้ใช้จะเรียกร้องค่าชดเชยจากกรณีไม่ได้
7. 37Games
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ใช้ (รวมถึงได้รับบาดเจ็บทางร่างกายข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยทั้งโดยบังเอิญโดยอ้อมหรือกรณีพิเศษเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์และการสูญเสียทรัพย์สินจากความประมาท) ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจาก:ผู้ใช้หรือผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่ถูกต้องซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ตใช้บริการโดยมิชอบทางกฎหมายหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมีการเปลี่ยนแปลง
8. 37Games
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือรายละเอียดในข้อตกลงนี้เช่นระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องความบกพร่องทางเทคนิคต่างๆไม่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดมีไวรัสถูกแฮกเกอร์โจมตีพิกัดของผู้ใช้ผู้ใช้ปิดเครื่องมีสาเหตุจากหุ้นส่วนมีผู้อื่นเจตนาทำให้เสียหายเพราะความประมาทหรือเพราะสาเหตุทางเทคนิคอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแลของ 37Games เช่นเซิร์ฟเวอร์หยุดให้บริการข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้ส่งสูญหายอักษรกลายเป็นโค้ดรับไม่ได้หรือรับได้ช้าฯลฯ 9. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดจากความประมาทผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่

เหมาะสมของผู้ใช้ 37Games จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดจากความประมาทผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่

เหมาะสมของผู้ใช้ 37Games จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
13.
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ
1.
ซอร์ฟแวร์เกมส์ของผลิตภัณฑ์และบริการ 37Games (รวมถึงซอร์ฟแวร์ของแอปพลิเคชั่นที่ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์) ซอร์ฟแวร์อื่นๆข้อมูลผลงานและข้อมูลลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆฯลฯที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ 37Games หรือผู้ถือครองสิทธิ์ที่สอดคล้องยกเว้นจะมีหนังสืออนุญาตจาก 37Games หรือมีคำสั่งทางกฎหมายผู้อื่นจะไม่มีสิทธิ์ใช้คัดลอกเผยแพร่ปลอมแปลงเลียนแบบแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลรวบรวมตีพิมพ์ดัดแปลงฯลฯหากฝ่าฝืน 37Games มีสิทธิ์หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายได้
2.
ข้อมูลที่ปรากฏและถูเก็บในเซิร์ฟเวอร์ 37Games ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงข้อมูลบัญชีข้อมูลตัวละครข้อมูลไอเทมและเลเวลฯลฯยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นชื่อสกุลรหัสประชาชาหมายเลขโทรศัพท์ฯลฯ) จัดเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์หรือแพลตฟอร์มเกมส์ที่อยู่ในความดูแลของ 37Games ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไขโอนย้ายจัดการกับข้อมูลในบัญชีได้ตามช่องทางที่ 37Games กำหนด
3.
เพื่อรับรองความถูกต้องและหลีกเลี่ยงการเกิดข้อโต้แย้งผู้ใช้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ของ 37Games รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินโดย 37Games รับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงทุกประการ
14.
การชดใช้ค่าเสียหาย
หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับทางกฎหมายจนทำให้บริษัทแม่บริษัทลูกบริษัทในเครือองค์กรร่วมและพนักงานลูกจ้างตัวแทนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 37Games ได้รับความเสียหายหรือต้องสูญเสียทรัพย์สิน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดีดำเนินคดีและการไกล่เกลี่ยทางกฎหมายจากการที่ผู้ใช้ผิดสัญญา) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
15.
ยกเลิกข้อตกลง
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อบังคับทางกฎหมาย 37Games มีสิทธิ์ตัดสินว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหรือไม่หาก 37Games แน่ใจว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎข้อบังคับใดๆจะมีสิทธิ์หยุดหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้พร้อมทั้งลบข้อมูลในบัญชีทั้งหมดประวัติการใช้บัญชีและมีสิทธิ์จำกัดหยุดหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.
สิทธิ์แก้ไขและอธิบาย
1.
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างทันท่วงทีและดียิ่งขึ้น 37Games ได้ตระหนักถึงผู้ใช้และการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 37Games มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมลบเงื่อนไขและสิทธิในข้อตกลงนี้ตลอดเวลาภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเมื่อมีการแก้ไขเติมเพิ่มลบเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ 37Games จะประกาศรายละเอียดให้ทราบในเว็บไซต์แต่จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นการส่วนตัวหากผู้ใช้ไม่ยอมเนื้อหาที่ 37Games แก้ไขเพิ่มเติมหรือลบสามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ได้ทันทีหากผู้ใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ต่อจะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือลบในข้อตกลงนี้แล้วและจะเรียกร้องค่าชดเชยใดๆไม่ได้
2.
หากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก 37Games ผู้ใช้จะโอนสิทธิ์หรือหน้าที่รับผิดชอบในข้อตกลงนี้ไม่ได้ 37Games มีสิทธิ์ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ผ่านบริษัทลูกและบริษัทในเครือ 37Games
17.
โฆษณาและลิงก์ภายนอก
1.
ในผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games อาจมีโฆษณาเพื่อธุรกิจของผู้อื่นและโฆษณาโปรชั่นของกิจกรรมอื่นซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทโฆษณาหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/ บริการ 37Games แค่เป็นตัวกลางช่วยประกาศให้เท่านั้นสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้ซื้อผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ของ 37Games รวมทั้งการซื้อ-ขายจากลิงก์ดังกล่าวล้วนอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้

กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ37Games โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อผล

เว็บไซต์ของ 37Games รวมทั้งการซื้อ-ขายจากลิงก์ดังกล่าวล้วนอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้

กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ 37Games โดย 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อผลการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการหรือสินค้านั้นในทุกกรณี
2.
ขณะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games ผู้ใช้อาจจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามได้ซึ่งเซ็บไซต์ของฝ่ายที่สามจะไม่อยู่ในความควบคุมของ 37Games และ 37Games จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาลิงก์การปรับปรุงหรือการอัปเดตใดๆในเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามการที่ 37Games ให้บริการลิงก์เว็บไซต์ของฝ่ายที่สามเพียงเพื่อสร้างความสะดวกต่อผู้ใช้แต่ไม่ได้หมายความว่า 37Games ยอมรับและรับรองว่าเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามมีความน่าเชื่อถือสมบูรณ์แบบหรือเป็นความจริงซึ่งบุคคลบริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ล้วนไม่ได้เป็นลูกจ้างตัวแทนหุ้นส่วนหรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับ 37Games ผู้ใช้ควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ฝ่ายที่สาม

3. ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมที่จะให้ 37Games ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ผู้ใช้ทางอีเมล SMS หรือช่องทางอื่นๆ
18.
ข้อกำหนดอื่นๆ
1.
หากเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในข้ออื่นๆ
2.
หากทั้งสองฝ่ายเกิดข้อพาทขึ้นตามรายละเอียดในข้อตกลงนี้รวมถึงข้อพิพาทเรื่องสัญญาหรือข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ 37Games ลงโทษผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายควรพยายามแก้ไขด้วยการเจรจาก่อนหากเจรจาไม่เป็นผลผู้ใช้และ 37Games ยินยอมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการสิงคโปร์เป็นผู้ตัดสิน
3.
แม้ว่าผู้ใช้จะยังลงทะเบียนบัญชี 37Games ไม่สำเร็จแต่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของ 37Games จากช่องทางอื่นแล้วข้อตกลงนี้จะมีผลในวันที่ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการนี้ทันที

ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลเพื่อแจ้งต่อ 37Games ได้ (อีเมล:global.support@37games.com) โปรดยืนยันว่าได้ลงทะเบียนอีเมลแล้ว