Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

คู่มือระดับสูงmore+

กลยุทธ์เพชร

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:17/06/57

1.เมื่อ Lv.ของผู้เล่นเต็มจะได้รับกลยุทธ์ หลังจะได้รับExpเก็บในกลยุทธ์2.หลังเก็บExpเต็ม ผู้เล่นจะสามารถเปิดกลยุทธ์ได้รับเพชรจำนวนมากและยังมีอัตราได้รับเพชรมีสีอีกด้วย

3.สะสมถุงผ้า3สีจะได้รับเพชรจำนวนมาก สะสมกลุ่มกลยุทธ์สีพิเศษจะได้รับเพชรที่มากกว่า

4.เปิดกลยุทธ์ต่อเนื่องทุกวัน ยิ่งเปิดในจำนวนมากรางวัลกลยุทธ์ยิ่งเยอะวันที่2เริ่มคำนวณใหม่บทความทีแล้ว: เพิ่ม 2 พลเรือนใหม่

บทความถัดไป: Triwar ระบบLv.130