Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

คู่มือระดับสูงmore+

หอธนูคุ้ม

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:17/06/57

1.หลังสร้างก๊ก Lv. 4 ในโลกจะเพิ่ม ธาตุใหม่“หอธนูคุ้ม”2.โดยทุกก๊กจะมี หอธนูคุ้ม9ที่ และเมื่อถูกศัตรูโจมตี  ศัตรูจะถูกโจมตีและได้รับทำร้ายจากหอธนู

3.ทุกครั้งเมื่อหอธนูถูกโจมตีละลดค่าคงทนลงลงและเมื่อใช้คงทนจนหมดหอธนูจพังลง ไม่สามารถโจมตีได้อีก

4.เมื่อหอธนูก๊กถูกยึดครองหอทนูจะพังลง ค่าคงทนจะถูกใช้หมดทันทีถึงแม้ว่าจะถูกผู้อื่นยึกครองเมืองแต่จะไม่สามารถรับหอธนูคุ้มได้

5.ผู้เล่นสามารถใช้พลเรือนซ่อมแซมความคงทน จะสามารถมีเพียงฟื้นฟูค่าคงทนได้เฉพาพฝ่ายตนเท่านั้น


บทความทีแล้ว: ประลองยุทธ์

บทความถัดไป: เพิ่ม 2 พลเรือนใหม่