Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่งท่าน:หน้าแรก > คู่มือมือใหม่

ร้อยเรื่อง Heroic Souls

ร้อยเรื่อง Heroic Souls

ในรัชสมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ขุนนางเรืองอำนาจ บ้านเมืองระส่ำระสาย แผ่นดินแตกแยกออกเป็นก๊กต่างๆ โดยมีสามก๊กใหญ่คอยคานอำนาจ สงครามครั้งนี้ยาวนานนับ 100 ปี จวบจนสมัยราชวงศ์จิ้นได้ทำการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งนึงหลังจากพระเจ้าฮั่นโกโจได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นและปกครองสืบทอดกันมานานกว่า 400 ปี ในยุคของพระเจ้าเลนเต้เกิดการขัดแย้งกันเองภายในราชวงศ์เป็นเหตุให้มีการแย่งชิงอำนาจและสมบัติขึ้น พระเจ้าเลนเต้เองไม่ตั้งตนอยู่ในทศพิธราชธรรม หูเบาเชื่อคำลวงของเหล่าสิบขันที เหล่าขุนนางถืออำนาจขูดรีดราษฏรจนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว โจรผู้ร้ายชุกชุมออกปล้นสะดมไปทั่วแผ่นดิน ดั่งจดหมายเหตุของจีนตอนหนึ่งได้บันทึกไว้ว่า "ขุนนางถือราษฏรดั่งหนึ่งอริราชศัตรู ขูดรีดภาษีอากรโหดร้ายยิ่งกว่าเสือ" เกิดกบฏชาวนานำโดยเตียวก๊ก หัวหน้ากลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองออกปล้นชิงเมืองต่าง ๆ จนเกิดความวุ่นวายแผ่นดินแตกแยกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงปะทุการต่อสู้ใน Heroic Souls ขึ้นบทความทีแล้ว: การแนะนำเกม Heroic Souls 

บทความถัดไป: Heroic Souls ระบบเป้

NEWS