Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

กลยุทธ์more+

แนะนำอุปกรณ์สายตีเมืองของเกม Triwar

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:08/05/57

ชุดชิงตั๋ว 

รายนาม ผู้นำ กล้า SkillUse1 SkillUse2 Cap Skill Lv. ฮัวหยง 22 28     16 เงยีมหงนั 46 34   เมือง 20% สองแถว 40 ลิบอง 45 57   เมือง 30% สองแถว 68 อุยเอยี้น 85 30   เมือง 45% สองแถว 93 

                                                

แนะนำอุปกรณ์สายตีน้า 

ชุดเก็บ Lv  

ชุดชิงตั๋ว 

  

รายนาม ผู้นำกล้า SkillUse1 SkillUse2 Cap Skill Lv. เตียวเลีย้ว 15 20 - - - - 9 จิวฉอง 19 46 - - - - 21 เตียวคับ 49 31  - แม่นน้า 25% สามแถว 34 แฮหัวตุ้น 72 23  - แม่น้า 25% ส่ีแถว 56 กา เหลง 27 68  - แม่น้า 25% ส่ีแถว 66 ฮองตง 57 58  - แม่น้า 25% ส่ีแถว 98 

                                                    

ขุนพลสายม้า    

แนะนำอุปกรณ์สายที่ราบ 

ชุดเกบ็ Lv  

ชุดชิงตั๋ว 

รายนาม ผู้นำกล้า SkillUse1 SkillUse2 Cap Skill Lv. งนัเหลียง 44 36  - - สองแถว 31 

บังเต็ก 65 30  

- ที่ราบ 10% 

สามแถว 46 

ซิหลง 63 32  

- ที่ราบ 16% 

สามแถว 55 

จงหยง 60 35  

เถ่อืน cap+30% 

ที่ราบ 16% 

สามแถว 73 

ม้าเฉียว 50 65  

- ที่ราบ 25% 

สามแถว 77 

ไทสูจู้ 49 69  

- ที่ราบ 25% 

ส่ีแถว 103 

                                                   

หอก   

ชุดเก็บ Lv  

ชุดชิงตั๋ว 


เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai
บทความทีแล้ว: สามก๊ก มหาศงครามแย่งชิงอำนาจในเกม Triwar

บทความถัดไป: ระบบเพชรในเกม Triwar