Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

คู่มือระดับสูงmore+

ทรัพยากรหลักๆ4อย่าง

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:04/01/57

【แนะนำทรัพยากร】
ในเกมนี้มีทรัพยากรหลักๆ4อย่าง ได้แก่ Silver ไม้ เสบียงและเหล็ก

 

 

【คูมือทรัพยากร】
ทรัพยากร4อย่างนี้ผลิตจากสิ่งก่อสร้างในเกม(บ้าน โรงไม้ ไร่นา โรงเหมือง) นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถได้จากฟังก์ชั่นหรือกิจกรรมอื่น ตัวอย่างเช่นกรณีงานรัฐ เซ่นไห้วหรือตลาดนัดเป็นต้น ทรัพยากร4อย่างนี้ต่างเกิดผลสำคัญในการพัฒนาพลังของตน ซึ่งขาดไม่ได้ ผู้เล่นต้องเตรียมหรือจัดทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามที่ต้องการ

 

 

【ประโยชน์ของทรัพยากร4อย่าง】
Silver: ใช้ซื้ออุปกรณ์ รับสมัครขุนพล อัพเกรดสิ่งก่อสร้าง หรือซื้อขายอุปกรณ์อื่นในตลาดมืด
ไม้:ใช้อัพเกรดสิ่งก่อสร้าง
เสบียง:ใช้รับสมัครทหาร ลุยแผนทีหรือเคลื่อนตัวในแผนที่โลก
เหล็ก:ใช้อัพเกรดอาวุธ

 

 

 

 

 

เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai

 
บทความทีแล้ว: โรงเตี๊ยมรับสมัคร

บทความถัดไป: ด่านออกรบ