Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

กลยุทธ์more+

งานรัฐของเกมTriwar

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:28/11/56

【เงื่อนไขเปิด】
หลังจากผู้เล่นได้บรรลุถึงLv.20ขึ้นไป เว้นทุกระยะในเกมจะปรากฏงานรัฐออกมา1รายการ

 

 

【วิธีการเล่นงานรัฐ】
ผู้เล่นเลือก1วิธีจัดการงานรัฐจะได้รับทรัพยากรหรือค.สัตย์ ทรัพยากรสามารถใช้อัพเกรดพลังของตน ส่วนสะสมค.สัตย์ถึง100จะได้รับทรัพยากรมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai

 

 




บทความทีแล้ว: ระบบกลศึกของเกมTriwar

บทความถัดไป: บุกอัพเกรดเวล31-40ของเกมTriwar