Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ระบบพิเศษmore+

ระบบกลศึก

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:27/11/56

เกมนี้เป็นเกมแนววางกลยุทธในการต่อสู้ มีระบบเคลื่อนที่ฆ่าศัตรูใหม่ๆ การต่อสู้ทุกรอบมากสุดมีขุนพลออกรบได้5นาย และจะเรียงเป็นแถว  เมื่อแถวหน้าตาย แถวหลังจะขึ้นมาสู้ต่อจนกว่าหมดกำลังทหารที่มี ผู้เล่นยังสามารถเลือกใช้กลยุทธ ซึ่งจะเป็นกลยุทธที่เก่งกว่าของศัตรูตามสถานการณ์ การเรียงลำดับออกรบของขุนพลและกลยุทธจะส่งผลสำคัญผลศึก

 

 

ผู้เล่นสามารถเลือกกลยุทธที่เก่งกว่าชนะศัตรู คำแนะนำ คลิกรูขุนพลจะปล่อยกลศึกของขุนพลนั้น

 

 

ขุนพลทั้งสองฝ่ายจะออกรบตามลำดับที่เรียงไว้ และแบ่งทหารเป็นหลายแถว 

 

 

กองทัพของฝ่ายตนจะอยู่ฝั่งซ้าย กองทัพศัตรูจะอยู่ฝั่งขวา ระหว่างการต่อสู้จะหักทหารตามพลังและยุทธทที่เลือกใช้

กองทัพจะสู้เป็นแถว เมื่อแถวหน้าตายแล้ว แถวหลังจะขึ้นสู้แทน จนกวามีฝ่ายหนึ่งหมดกำลังทหารจึงเสร็จสิ้นการต่อสู้

 

 

 

 

เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai

 

 

 
บทความทีแล้ว: ระบบศึกก๊ก

บทความถัดไป: ระบบภารกิจ