Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

กลยุทธ์more+

การแนะนำกรณีงานรัฐของเกมTriwar

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:07/11/56

เมื่อLv.ตัวละครLv.20ขึ้นไป  ในเขตทรัพยากรต่างๆของเมืองหลัก จะมีกรณีงานรัฐ1อันเหิดขึ้นทุกๆการเว้นช่วงระยะหนึ่ง

 

วิธีการเล่นกรณีงานรัฐมี2วิธี  ผู้เล่นสามารถเลือกวิธี1ระว่าง2วิธีนี้จัดการกรณีงานรัฐเพื่อรับรางวัลงานรัฐค.สัตย์หรอทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  วิธี1ทำได้ฟรี อีกวิธีต้องใช้ก้อนทองที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นรางวัลทรัพยากรที่ได้รับมีดังนี้ เสบียง Silive ไม้  แล้วก็ทรัพยากรสามารถเอามาอัพเกรดคามสามารถต่างๆได้ และเมื่อค.สัตยสะสม100แต้มจะได้รางวัลทรัพยากรมากมาย

 

 

 

 

 

เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai

 

 
บทความทีแล้ว: ทรัพยากรของเกมTriwar

บทความถัดไป: ระบบภูมิประเทศของเกมTriwar