Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ระบบพิเศษmore+

ระบบล้าง

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:28/10/56

【เงื่อนไขการเปิดระบบ】
Lv.36  หลังเสร็จภารกิจอาวุธเทพ จะได้รับอุปกรณ์สีเหลือง หลังการเปิด
 
【เงื่อนไขการล้าง】
อุปกรณ์ระดับสีเหลืองขึ้นไปสามารถใช้Goldในการดำเนินการค่าใช้จ่ายการล้าง
 
【วิธีการล้าง 】
ล้างทั่วไป(ทุกชั่วโมงจะมีจำนวนล้างฟร)และสุดยอดการล้าง (ผลแข็งแกร่ง ใช้Goldในการล้าง)
 
【บทบาทการล้าง】
รีเฟรชฟังก์ชั่นที่แนบติดมากับปุปกรณ์  (Lv.ไม่สามารถเปลลี่ยนสูงขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงแต่ชนิดของสกิล)
อุปกรณ์สีเหลืองมีได้มากสุด 1สกิล  Lv.2  คือระดับสูงสุด
อุปกรณ์สีแดงมีได้มากสุด2  สกิล Lv. 3 คือระดับสูงสุด
อุปกรณ์สีม่วงมีได้มากสุด3  สกิล  Lv. 35คือระดับสูงสุด

 

 

 

 

 

 

เพจหลัก:https://www.gmthai.com/triwar/
แฟนเพจ:https://www.facebook.com/Fun.Gmthai

 

 
บทความทีแล้ว: NO

บทความถัดไป: อาวุธ