ข่าวสาร

ขณะนี้อยู่ที่: เว็บไซต์ > ข่าวสาร

ประกาศปิดปรับปรุงอัปเดตวันที่ 10ม.ค

2062-10-01 00:00:00

The Gods of Ninth Heaven จะปิดปรับปรุงอัปเดตในเวลา 10 โมงเช้าของวันที่ 10ม.ค เป็นเวลาประมาณ 1 


ชั่วโมง เนื้อหาการอัปเดตครั้งนี้มีดังนี้


1、วิชาจิต    เปิดในLv.100