ข่าวสาร

ขณะนี้อยู่ที่: เว็บไซต์ > ข่าวสาร

ประกาศรวมเซิร์ฟในวันที่ 20 ธ.ค.61

2020-06-04 04:37:00

ผู้เล่นทุกท่าน:

 

เซิร์ฟ 19 และ 20 กับ 21 และ 22 จะทำการรวมกันในวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 10 นาฬิกา โดยมีกติกาดังนี้:

 

1. หลังรวมเซิร์ฟ จะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเดียว (เช่น รวมเซิร์ฟ 1-4 ก็จะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟ 1)

2. ทางเข้าของเซิร์ฟทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม (เช่น เมื่อคลิกเข้าจากเซิร์ฟ 2 ก็จะเข้าไปยังเซิร์ฟ 1)

3. ตัวละครที่สร้างหลังรวมเซิร์ฟ จะยึดรหัสของเซิร์ฟจากเซิร์ฟที่คลิกก่อนเข้าเกม (ไม่ใช่เซิร์ฟที่อยู่หลังรวม เช่น หากเข้าจากเซิร์ฟ 2 หน้าชื่อตัวละครที่สร้างก็จะเป็น s2.)

4. ข้อมูลทั้งหมดของผู้เล่นยังคงอยู่เหมือนเดิม

5. ล้างข้อมูลบัญชีที่ไม่ได้ล็อกอินเกิน 2 สัปดาห์ (ไม่ล้างข้อมูลที่มีประวัติเติมเงินและสูงกว่าเลเวล 60)