Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข่าวใหม่more+

ยกเลิกศึกทางไกลในบางเซิร์ฟ

ผู้แต่ง:gmthai   วันที่:13/12/61

ผู้เล่นที่รัก

      ขออภัยด้วย เนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิค ศึกทางไกล gmthai_S300 ก๊กเว่ย ตี gmthai_S313  ก๊กสู่ และ gmthai_S275  ก๊กเว่ย  ตี gmthai_S313  ก๊กอู๋ ต้องถูกยกเลิกชั่วคราว!

บทความทีแล้ว: การปรับปรุงบํารุงรักษา

บทความถัดไป: ประกาศปรับปรุงทางเทคนิค