ระบบพัฒนา

ขณะนี้อยู่ที่: เว็บไซต์ > ระบบพัฒนา

ระบบฝึกกาย

2020-07-02 13:29:20

เปิดเมื่อไร ?

1. ผู้เล่นมีเลเวล 41

2. เปิดได้ในหน้าตัวละคร

กติกาอื่นๆ

1. ขณะบอทฆ่ามอน มีโอกาสได้ยาฝึกกาย

2. ยาฝึกกายมี 7 ประเภท สอดคล้องกับคุณสมบัติ 7 อย่าง แต่ๆ ละวันนจะจำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ได้

3. เมื่อใช้ยาทั้ง 7 ประเภทเต็ม สามารถบุกเบิก เพื่อเพิ่มจำนวนสูงสุดที่ใช้ได้ และเปิดโบนัสคุณสมบัติ โดยขณะบุกเบิกจะต้องใช้ยาเก้าชีวิต