ระบบพิเศษ

ขณะนี้อยู่ที่: เว็บไซต์ > ระบบพิเศษ

คู่รัก

2020-07-14 15:14:05

เริ่มเป็นคู่รักอย่างไร ?

1. ผู้เล่นมีเลเวล 42 จับทีม 2 คนไปหาพ่อสื่อที่เจาเกอ และเลือกฟังก์ชั่นเป็นคู่รัก

2. งานแต่งงานแบ่งเป็น 3 แบบ งานแต่งงานแต่ละแบบต่างมีเงื่อนหัวใจที่สอคดล้อง 1 อย่าง หากเป็นงานแต่งงานหรู ก็สามารถแห่ขบวนฟรีได้ 1 ครั้ง

เงื่อนหัวใจ

1. เงื่อนหัวใจสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ผู้เล่นได้ ค่าวาสนาของทั้งสองฝ่ายยิ่งสูง คุณสมบัติดาวจากเงื่อนหัวใจก็ยิ่งสูงตาม

2. ค่าวาสนาได้จากการแห่ขบวน ให้ดอกไม้ บำเพ็ญคู่ ปลูกดอกไม้ ฯลฯ

3. เมื่อดวงจันทร์ของเงื่อนหัวใจสอดคล้องเงื่อนไข ก็ จะปลดล็อกคุณสมบัติแบบสุ่มได้อีก

4. สามารถใช้ค่าความรักพัฒนาคุณสมบัติแบบสุ่มได้

5. ขณะสร้างคุณสมบัติใหม่ ต้องใช้เชือกแดง เชือกแดงสามารถรีเซ็ตประเภทและระดับของคุณสมบัติได้

6. ขณะติดตั้งเงื่อนหัวใจ ยังจะได้รับสกิลเชิงรับ ที่สามารถเพิ่ม Exp Gold ฯลฯ ได้

7. หลังหย่า เงื่อนหัวใจจะหมดอายุชั่วคราว

การแห่ขบวนคือ ?

1. จับทีมกับคู่รักไปหาพ่อสื่อที่เจาเกอ และเลือก “แห่ขบวนไตรภพ”

2. หลังแห่ขบวน คู่รักจะสามารถแจกอั่งเปาได้ ผู้เล่นอื่นๆ มีสิทธิ์เก็บอั่งเปา และผู้เล่นทั้งหมดในเจาเกอ ก็จะได้รับ Exp ทุก 20 วินาที ในระหว่างที่ตระเวน

ปลูกดอกไม้

1. คู่รักสามารถจับทีมไปรับเมล็ดพันธุ์กับกุมารดอกไม้ไปปลูกได้

2. คู่รักต้องดูแลดอกไม้ทุก 30 วินาที สูงสุด 5 ครั้ง ทุกครั้งที่ดูแลสำเร็จจะสามารถสะสมรางวัลได้

บำเพ็ญคู่

1. คู่รักสามารถบำเพ็ญคู่ในเขตบำเพ็ญคู่ของแดนวาสนาได้

2. ขณะบำเพ็ญคู่ จะได้รับค่าวาสนาต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทุก 12 วินาที ก็จะมีคำถามให้ทั้งสองฝ่ายตอบ หากตอบเหมือนกัน ก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วย