มือใหม่

ขณะนี้อยู่ที่: เว็บไซต์ > มือใหม่

ลายแทง

2020-07-02 13:28:23

ที่มา

1. เมื่อผู้เล่นผ่านภารกิจนำจับ จะมีโอกาสได้รับลายแทง และขณะผ่านภารกิจนำจับรอบที่ 20 จะมีโอกาสได้ลายแทงขั้นสูง

2. ใช้วิชาหามังกร 3 เล่ม ก็ผสมได้ลายแทงขั้นสูงเช่นกัน

ใช้ลายแทงล่าสมบัติ

1. หลังใช้ จะสามารถหาตำแหน่งสมบัติบนลายแทงได้

2. เมื่อผู้เล่นถึงที่หมาย ก็จะสามารถล่าสมบัติได้

3. สมบัติไม่ได้ขุดกันง่ายๆ นะ ต้องเทียบมินิแมพ(ปุ่มลัด M) จึงจะหาเจอนะ

ใช้ลายแทงขั้นสูงล่าสมบัติ

1. วิธีล่าสมบัติเหมือนการใช้ลายแทงทั่วไป ต้องไปขุดสมบัติในบริเวณที่กหนด แต่สมบัติที่ได้รับจะดีกว่า

2. ทุกครั้งที่ขุด จะได้รับไอเทม 6 ชุด ชุดแรกฟรี ที่เหลือจะต้องจ่ายก้อนทองก่อน จึงจะได้รับ