Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>> กลยุทธ์

วิธีแปลงร่างสัตว์เลี้ยง

2060-11-03 00:00:00

ขั้นตอนเปิดหน้าแปลงร่างสัตว์เลี้ยงตามรูปนี้
1.รูปลักษณ์มอนต้องใช้การ์ดและวัสดุเปิดรูปลักษณ์ที่เลเวลสอดคล้องกันเปิด

เช่นแปลงร่างรูปลักษณ์Thiefbug  จะต้องมีการ์ดThiefbugและบัตรรูปมอน1ดาวค่ะ 


                                               

เมื่อมีไอเทมครบเงื่อนไข ปุ่ม"เปิด"จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม 
เมื่อปุ่ม"เปิด"เป็นสีส้มแล้วกดลงไปจะได้เปอดรูปลักษณ์มอนตัวนั้นค่ะ และปุ่ม"แปลงร่าง"จะกลายเป็นสีส้ม กดลงไปจะแปลงร่างสำเร็จค่ะแปลงร่างได้


เวลาที่เหลือแปลงร่าง