Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>>

โลกบอส

2020-04-06 05:22:31

กติกา

1.ต้องมีLv.  Lv.50

2.เวลาเปิด  ทั้งวัน

3.ต้องตั๋วโลกบอสถึงเข้าได้  VIPเข้าได้โดยตรง

4.ฆ่าบอสจะได้รับหีบอุปกรณ์และหีบอาวุธ  หลังเปิดจะได้รับอุปกรณ์แรร์