Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>>

ศูนย์วิจัยกลุ่ม

2020-04-06 04:59:11

กติหา

1.ต้องมีLv. Lv.48ขึ้นไป

2.ศูนย์วิจัยกลุ่มเป็นด่านกลุ่ม และมอนในด่านโจมตีสูงมาก  แนะนำจัดทีมเข้าไป

3.ในด่านมี3ชั้น ต้องครบเงื่อนไขถึงจะเข้าชั้นต่อไปได้

4.ไม่สามารถเปิดห้องทางไกลได้  แนะนำซื้อยาให้ครบค่อยเข้าไป

5.บอสในด่านจะรีออกทุก1ชม หลังฆ่าบอสจะได้รับEXPมากมายแลัวัสดุ

6.ด่านจะเปิดทั้งวัน