Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

เกร่งขึ้น

2020-04-06 05:42:58

1.เปิดเป็นสุดยอดVIP    เพิ่มค่าทักษะ200แต้มในทีเดียว  และทุกครั้งอัพเกรดจะเพิ่มค่าทักษะให้อีก20%

2.ตีบวดอุปกรณ์   อุปกรณ์สามารถตีบวกถึง10

3.ฝังการ์ด    ฝังการ์ดเข้าอุปกรณ์   การ์ดหาได้จากบอสและบอท

4.ล้างอุปกรณ์  ใช้ผลึกเกิดใหม่ล้างอุปกรณ์   บอสจอมมารและบอทจะดรอป

5.สัตว์ขี่poring   ฆ่าบอสโลกได้รับวัสดุผสมหรือซื้อในห้ง

6.สัตว์ขี่อาชีพเฉพาะ  ฆ่าบอสโลกขั้นสูงหรือแพ็คเติมเงินจะได้รับวุสดุผสม

7.ผสมอุปกรณ์  ศกิลด์วอร์วัสดุที่ผสม ผ้าโพก.แรร์ และสิ่งประดับแรร์

8.สัตว์เลี้ยง   หาได้จาก ลุยพีระมิด  บอสกิจกรรม   ด่านบอสบุคคล  

9.เหรียญ   หาได้จากด่านท้าทาย   บอสจอมมาร  ตลาด  ค้นสมบัติ

10.ค่าเสน่ห์   ด่านท้าทาย   ซื้อให้ห้าง