Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ที่ตั้ง:บ้าน>> กลยุทธ์

วิธีหาอุปกรณ์และตีบวกอุปกรณ์

2020-04-06 05:30:18

ที่มาของอุปกรณ์

บอท  ดรอปอาวุธ  การ์ด  อุปกรณ์ปกป้อง

ผสมอุปกรณ์   ผ้าโพก  สิ่งประดับ

ตลาด  ขายหรือฝากขายอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ

แลกอุปกรณ์  ใช้ค่าHonoแลกเหรียญ

ด่านบอสบุคคล  ดรอปอาวุธ  อุปกรณ์ปกป้อง วัสดุ

บอสโลก  ดรอป อาวุธ อุปกรณ์ปกป้อง วัสดุ

โลกบอส  ดรอปกล่องอุปกรณ์  วัสดุกลั่น

 

 

ที่มาของวัสดุตีบวกอุปกรณ์

ห้าง  มีขายอลูมิเนียม+1   oridecon+1

บอท ดรอปอลูมิเนียม+1   oridecon+1

ตลาด มีขายหรือฝากขายอลูมิเนียม+1   oridecon+1

ค้นสมบัติ  ได้รับอุปกรณ์  วัสดุ  การ์ด

ด่านบอสบุคคล  ดรอปอลูมิเนียม+1   oridecon+1

บอสโลก  ดรอปวัสดุกลั่น(A)

อารามExp  บอสดรอปัสดุกลั่น(A)