Welcome: | LOGOUT

ฉันอายุมากกว่า13ปีและยอมรับข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

การ์ดแนะนำ

2020-04-06 05:47:40

Lv.การ์ดมี1ดาว  2ดาว  3ดาว  4กาว  5ดาว

 

ประเภทการ์ดแบ่งเป็น

การ์ดประเภทอาวุธ

การ์ดประเภทโล่

การ์ดประเภทหมวก

การ์ดประเภทเกราะ

การ์ดประเภทเสื้อคลุม

การ์ดประเภทรองเท้า

การ์ดประเภทสิ่งประดับ

 

ฝังการ์ดเข้าในอุปกรณ์ประเภทนั้นจะเพิ่มCpaให้ตัวละคร