Facebook

ที่ตั้ง: บ้าน>

ฟังก์ชั่นสัตว์ขี่

17/11/59

เปิดฟังก์ชั่น

เมื่อตัวละครถึงเลเวล 13 จะเปิดฟังก์ชั่นสัตว์ขี่ได้ พร้อมได้รับโบนัสคุณสมบัติสัตว์ขี่มากมาย หลังฟังก์ชั่นถูกเปิด ผู้เล่นจะเปิดหน้าสัตว์ขี่ได้โดยคลิกที่ไอคอน ด้านล่างของหน้าหลัก

พัฒนาสัตว์ขี่

ใช้ "ยาพัฒนาสัตว์ขี่" เพื่อเพิ่มค่าพัฒนาสัตว์ขี่ได้ (เลเวลสัตว์ขี่ยิ่งสูง ยิ่งใช้วัสดุมาก)

ขณะพัฒนาสัตว์ขี่ จะมีโอกาสเกิดผล “ทะลุ” และได้รับ Exp พัฒนาจำนวนมาก

เมื่อแถบค่าพัฒนาเต็มจะเปิดดาวได้ 1 ดวง พร้อมได้รับโบนัสคุณสมบัติบางส่วน

หลังเปิดดาวครบ 6 ดวง สัตว์ขี่จะเข้าสู่สถานะทะลุ เมื่อใช้ "ยาทะลุสัตว์ขี่" เพิ่มค่าทะลุจนเต็ม ก็จะอัพเกรดถึงขั้นถัดไปได้ ค่าพัฒนาจะมีผลถาวร

ขณะนี้ขั้นสูงสุดของสัตว์ขี่คือขั้น 10 ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง รูปลักษณ์สัตว์ขี่ยิ่งเท่ห์ โบนัสคุณสมบัติก็ยิ่งมากตามไปด้วย นอกจากนี้ยังดูรูปลักษณ์สัตว์ขี่ขั้นถัดไปได้ โดยกดปุ่ม "เริ่มพัฒนา" ในหน้าพัฒนาสกิลสัตว์ขี่

สุ่มเปิดช่องสกิลสัตว์ขี่โดยใช้ตำราสกิลสัตว์ขี่ และมีโอกาสที่จะแทนที่ช่องสกิลที่เรียนแล้วได้ เรียนสกิลเดียวกันซ้ำได้ สัตว์ขี่มีทั้งหมด 6 สกิล หลังเรียนจะเพิ่มคุณสมบัติได้

จิตสัตว์ขี่

ใช้จิตสัตว์ขี่เพิ่มคุณสมบัติตัวละครได้

        ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง ยิ่งใช้จิตสัตว์ขี่มาก

 จิตสัตว์ขี่  ทุกดวงจะเพิ่มคุณสมบัติ: โจมตี (Atk) +150  ป้องกัน (Def)+100 ค่าชีวิต (HP)+625

 เงื่อนไขการใช้: ขั้น 4 ขึ้นไป

ญาญสัตว์ขี่

ใช้ญาณสัตว์ขี่เพิ่มคุณสมบัติตัวละครได้

ขั้นสัตว์ขยิ่งสูง ยิ่งใช้ญาณสัตว์ขี่มาก

ญาณสัตว์ขี่ทุกดวงจะเพิ่มอัตราพัฒนา : 0.8%

เงื่อนไขการใช้: ขั้น 4 ขึ้นไป

ยันต์สัตว์ขี่

ยันต์สัตว์ขี่จะเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ของสัตว์ขี่ได้

ขั้นสัตว์ขี่ยิ่งสูง ยิ่งใช้ยันต์สัตว์ขี่มาก

ยันต์สัตว์ขี่ทุกชิ้นจะเพิ่มคุณสมบัติ: โจมตี+300  ป้องกัน+200  ชีวิต+1250

เงื่อนไขการใช้: ขั้น 4 ขึ้นไป

อุปกรณ์สัตว์ขี่

ผู้เล่นจะได้รับอุปกรณ์สัตว์ขี่จากด่านสมบัติ ติดตั้งอุปกรณ์สัตว์ขี่ จะเพิ่มคุณสมบัติให้ตัวละครถาวร เลเวลอุปกรณ์ยิ่งสูง คุณภาพยิ่งดี และยิ่งเพิ่มคุณสมบัติมากตามไปด้วย


ติดต่อGM

เวลาทำการ : 09:00-18:00