Facebook

ที่ตั้ง: บ้าน>

ฟังก์ชั่นขุนศึก

17/11/59

2.5.1 เปิดขุนศึก

หลังสำเร็จภารกิจหลักเลเวล 21 จะเปิดฟังก์ชั่นขุนศึกและได้รับ "ชิปเกาเจ๋อ" ฟรี โดยเปิดขุนศึกคนนี้ในหน้าขุนศึก พร้อมได้รับโบนัสคุณสมบัติมากมาย

   หลังเปิดฟังก์ชั่น ผู้เล่นจะเปิดหน้าขุนศึกได้โดยกดปุ่มลัด "H" หรือคลิกไอคอน  ที่อยู่ด้านล่างหน้าหลักก็ได้

2.5.2 พัฒนาขุนศึก

1. ขั้นสูงสุดในขณะนี้ของขุนศึกคือขั้น 10 ขั้นขุนศึกยิ่งสูง รูปลักษณ์ยิ่งเท่ห์ โบนัสคุณสมบัติก็ยิ่งเยอะ ผู้เล่นสามารถดูรูปลักษณ์ขุนศึกของขั้นถัดไปได้ โดยกดปุ่ม “พัฒนา” ในหน้าพัฒนา

   2. ใช้ "ชิปขุนศึก" เพื่อพัฒนาขุนศึกได้ (ขั้นขุนศึกยิ่งสูง จำนวนวัสดุที่ใช้ก็ยิ่งมาก)

   3. ขณะพัฒนาขุนศึก จะมีโอกาสเกิดผล “ทะลุ” ซึ่งจะเพิ่มค่าพัฒนาได้เป็นจำนวนมาก

   4 .เมื่อแถบค่าพัฒนาเต็มจะได้เปิดดาวได้ 1 ดวง พร้อมได้รับโบนัสคุณสมบัติส่วนหนึ่ง

   5. หลังเปิดดาวครบ 6 ดวง ขุนศึกจะพัฒนาถึงขั้นถัดไป รูปลักษณ์ขุนศึกจะเท่ห์ยิ่งขึ้น และได้โบนัสคุณสมบัติจำนวนมาก

 

2.5.3 ค่ายขุนศึ 

1. ขณะนี้ค่ายขุนศึกมีสูงสุด 12 ชั้น ซึ่งเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง

2.เปิดค่ายขุนศึกต้องใช้ Copper และญาณบู๊ เปิดดาวทุก 1 ดวงจะได้รับโบนัสคุณสมบัติ

3.เมื่อเปิดดาวทั้งหมด ค่ายขุนศึกจะเข้าสู่สถานะทะลุ ผู้เล่นจึงจะใช้ “ยาทะลุขุนศึก” เพื่อทำการทะลุได้

4.หลังทะลุค่ายขุนศึกสำเร็จ ชื่อขุนศึกจะเปลี่ยนไปตามเลเวลที่สอดคล้อง

 

2.5.4 สกิลขุนศึก

1. ขุนศึกจะมีสกิลศึกคนล2 สกิล ไม้ตาย 2 ท่า และพรสวรรค์ 4 อย่าง

2. สกิลศึก: สกิลที่ขุนศึกใช้ในขณะต่อสู้อัตโนมัติ สกิลนี้จะอัพเกรดตามขั้นขุนศึกที่สูงขึ้

3. ไม้ตาย: เปิดเมื่อขุนศึกถึงขั้นที่กำหนด

เจ้านายจะได้รับสกิลนี้ขณะขุนศึกออกรบ และเลือกใช้ในขณะต่อสู้ได้ แต่จะรับสกิลรุกเพิ่มได้ 2 สกิล

เมื่อขุนศึกถึงเลเวลที่กำหนด ผู้เล่นจะใช้ Copper และปราณอัพเกรดไม้ตายได้

การอัพเกรดไม้ตายจะเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานของไม้ตายได้

4. พรสวรรค์: เมื่ออัพเกรดไม้ตายถึงเลเวลที่กำหนด จะเปิดพรสวรรค์ที่สอดคล้องได้ โดยสกิลพรสวรรค์ จะเพิ่มดาเมจและคุณสมบัติบางอย่างของไม้ตายได้

5. ขุนศึกทุกคนต่างมีจุดเด่นของตัวเอง เลือกจับคู่ขุนศึกให้เหมาะสมจะได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย!
ติดต่อGM

เวลาทำการ : 09:00-18:00