Facebook

ที่ตั้ง: บ้าน>

ปุ่มลัดในเกมส์

08/11/59

ใช้ปุ่มลัด เล่นเกมส์ฟินยิ่งขึ้น ปุ่มลัดพื้นฐานมีดังนี้:

  ตัวเลข 1 2 3 4 5 6 บนแป้นพิมพ์ ล้วนหมายถึงสกิลต่างๆ ในเกมส์ เพื่อนๆ สามารถใช้สกิลโดยกดปุ่มลัดแทนได้C: ตัวละคร        A/ Z: บอท             L: ภารกิจ
B: เป้M: แผนที่ใหญ่V: สกิล
K: ซ่อนหน้าฟังก์ชั่นD: ฝึกสมาธิT: ขี่ / ลงจากสัตว์ขี่
~: สลับเป้าหมายESC: ปิดหน้าเกมส์


ติดต่อGM

เวลาทำการ : 09:00-18:00